PÄÄKIRJOITUS 16.12.2022

Kohti tulevia vuosikymmeniä

Vaalijalan kuntayhtymän 47 vuotta kestänyt taival päättyy 31.12.2022. Vaalijala käsitteenä muuttuu myös. Jatkossa se on Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus, jossa keskitytään vaativimpien asiakkaiden laitosmuotoiseen kuntoutukseen. Vaalijalan avopalvelut sulautetaan hyvinvointialueiden muihin saman tyyppisiin palveluihin. Yhteys osaamis- ja tukikeskuksen ja avopalvelujen välillä säilyy sillä tasolla kuin hyvinvointialueet hyväksi näkevät. Palvelujen ostaminen ja myyminen hyvinvointialueiden välillä tulee olemaan arkipäivää.

Vaikka sote-uudistuksessa on kysymys hallinnon ja rahoituksen muutoksista, vaikutuksia on myös henkilöstöön. Työnantajan muutos merkitsee aina muutoksia toimintatavoissa. Sillä taas on henkisiä vaikutuksia, pitää oppia uutta ja poisoppia vanhasta. Työntekijöille se on voinut merkitä surutyötä, jolle tilaa on ollut vähän.

Muutoksia tulee myös asiakkaille ja heidän perheilleen. Sote-uudistuksen tavoite on, että muutokset ovat positiivisia. Näin pitääkin tapahtua, mutta alkuvaiheessa kokemukset saattavat olla muuta ja alkuvaiheen pituus voi yllättää. Digitaalisuuden lisääminen on yksi tärkeimmistä välineistä. Sen vaikutukset vaihtelevat asiakkaista riippuen. Se on joka tapauksessa suuri mahdollisuus. Myönteisten vaikutusten nopeus riippuu myös siitä, kuinka ihmisläheisiksi sovellusten käyttöliittymät osataan rakentaa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (Hyte) on työkenttä, joka nousee ensi vuodesta alkaen kukoistukseen. Paljon on hyvää työtä tehty kunnissa ja nykyisen soten piirissä, mutta jatko edellyttää vieläkin laajempaa ja vaikuttavampaa yhteistyötä. Se on parasta ennaltaehkäisevää toimintaa.

Hyvää Joulua ja Onnellisia vuosikymmeniä kaikille!

Ilkka Fritius
Kuntayhtymän johtaja

Jaa artikkeli

Lisää luettavaa

PÄÄKIRJOITUS 18.11.2021

Hyvinvointialueilta yhteistyöalueille

PÄÄKIRJOITUS 16.12.2022

Kohti tulevia vuosikymmeniä