BLOGI 21.12.2020

Vanhempainneuvosto, arvokas tiedon tuoja

Joulu lähestyy vauhdilla ja Vaalijalan vanhempainneuvosto kokoontui 10.12.2020 vuoden kolmanteen ja viimeiseen kokoukseen.

Joulu lähestyy vauhdilla ja Vaalijalan vanhempainneuvosto kokoontui 10.12.2020 vuoden kolmanteen ja viimeiseen kokoukseen. Vuosi on ollut poikkeuksellinen maailmanlaajuisesti ja vaikuttanut myös Vaalijalan vanhempainneuvostoon. Vanhempainneuvoston kokouksia on aiemmin järjestetty ympäri Savoa, tutustuen samalla Vaalijalan toimipaikkojen tiloihin ja toimintaan. Tänä vuonna kokoukset on järjestetty Nenonpellossa kokoushuoneessa ja etäyhteydellä. Vaalijalan vanhempainneuvoston jäsenet valitaan Pohjois- ja Etelä-Savon kehitysvammaisten tukipiireistä 4-vuotiseksi toimintakaudeksi. Varsinaisia jäseniä on 10 ja jokaisella heistä on henkilökohtaiset varajäsenet. Puheenjohtajana tällä hetkellä toimii Mika Hollström. Kokouksissa asioiden esittelijänä on usein kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen ja sihteerinä toimii osaamis- ja tukikeskuksen sosiaalityöntekijä Heidi Jaamalainen.

Vanhempainneuvoston jäsenyys on ollut hyvä paikka tutustua kehitysvammahuoltoon laajalla kuntayhtymän alueella. Ihmettelemistä on riittänyt. Nenonpellon alue on muuttunut valtavasti. Puheenjohtajan opiskeluaikana tekemä vierailu 80-luvun puolivälissä oli hyvin pysäyttävä. Hoidokit asuivat tuvissa, joissa oli useita sänkyjä ja ihan aidosti laitosmaisessa hoidossa. Vaalijala on mennyt koko ajan kohti osaamiskeskittymää, jossa on pysyvästi asuvia koko ajan vähemmän. Osa läheisistä ja asukkaista pitää kuitenkin Vaalijalassa asumista oikeana ratkaisuna ja siksi tämäkin on ollut mahdollista, vaikka koti onkin muualla. Vuonna 2010 alkaneen kehitysvammaisten asumisen ohjelman (Kehas) tavoitetta - että vuoden 2020 lopussa yksikään kehitysvammainen henkilö ei asuisi laitoksessa - ei täysin saavutettu. Laitoksissa asuvien määrä on silti laskenut kolmasosaan. Toisaalta valtakunnallinen suuntaus laitosten purkuun on aiheuttanut tilanteen, jossa lakkautetun kehitysvammaispalveluja tuottaneen keskuksen osaaminen on alueelta osittain hävinnyt ja nyt palveluja ostetaan kuntayhtymän ulkopuolelta. Tämän vuoksi Vaalijala tuottaa erityisesti vaativimpia palveluja siksi myös muille kuin kuntayhtymän kunnille.

Sote-uudistus ei ole pitkästä valmistelusta huolimatta valmistunut. Tämä on saanut palvelujen tuottajat epävarmuuden tilaan. Mikä on Vaalijalan asema uudistuksen valmistuessa? Siitä ei ole täyttä varmuutta.

Kehitysvammahuoltoa läheisen asemassa ja vapaaehtoistyön ja luottamustehtävien kautta seuranneet lienevät huomanneet, että moni hyvä uudistuksena ajettu asia ei ole ehtinyt kypsyä valmiiksi, kun sen tilalle tulee uusi suunta, joka sekään ei ole koskaan ehtinyt valmistua. Esimerkkinä voidaan mainita vaikkapa lyhytaikaisten asumispalveluiden riittämätön määrä. Hienosti suunnitellaan pienten asumisyksiköiden yhteyteen paikka lyhytaikaiseen ja nopeasti reagoivaan asumispalveluun, mutta aika pian se muuttuu pysyväksi. Yleensä syynä on tasaisen tulovirran varmistaminen. Usea yksityisenä perustettu asumisyksikkö on myöhemmin ostettu monikansallisen terveyspalveluita tuottavan yrityksen toimesta. Tämä ei ole mielestämme hyvä, koska yritykset tietenkin pyrkivät tekemään voitollisen tuloksen ja tällaisessa tapauksessa voitto menee osakkeiden omistajille, eikä jää oman alueen hyväksi.

Kehitysvammaisten parissa ammatikseen tekevistä on pulaa. Rekrytointi on haasteellista. Alalla ei ole riittävää imua. Asian eteen on meneillään hanke (VAVE), jolla työn kiinnostavuutta pyritään lisäämään ja yleensäkin tekemään kehitysvamma-alaa työurana tunnetuksi.

Varsinkin kommunikaatiotaidoissa on valtavasti parannettavaa. Maksutonta täydennyskoulutusta kommunikaatiotaitoihin ja -osaamiseen on Vaalijalassa saatavilla ja toivotaan, että koulutus saavuttaa kohderyhmän.

Vaalijalan verkkojulkaisujen, kotisivujen ja painotuotteiden ulkoasu on uudistunut hienosti ja ilme näin raikastunut.

Viimeinkin katse on kääntynyt myös vajaakuntoisten tuottaman työn arvoon ja sitä kautta kysymykseen: Miksi työstä ei makseta palkkaa? Miksi eläkepäätöstä on niin vaikea purkaa, jos työ on selkeästi sellaista, josta ilman kehitysvammastatusta palkkaa maksetaan? Jokaisella työkykyisellä ja –haluisella ihmisellä tulisi olla mahdollisuus tehdä työtä ja työstään palkkaa.

Vanhempainneuvosto antaa Vaalijalalle tärkeää palautetta toiminnastaan ja saa kokoontumisissaan ajankohtaista tietoa Vaalijalan erityishuollon palveluista ja kuntayhtymän tilanteesta. Vaalijala on kulkenut pitkän tien Otto Aarnisalon ajatuksesta hädän äärimmäisen pään auttamisesta nykyiseen osaamiskeskusvaiheeseen. Kehitysvammaisen tai erityistä tukea tarvitsevan ihmisen elämä on arvokas ja sen polku mahdollisimman paljon aivan tavallisen ihmisen elinkaaren mukaiseksi lapsuuden ja koulunkäynnin, nuoruuden ja opiskelun sekä aikanaan aikuisuuden työuran ja eläkkeelle jäämisineen on tavoittelemisen arvoinen.

Rauhaisaa joulun aikaa ja onnea vuodelle 2021
toivottaa Vaalijalan vanhempainneuvosto.

Vaalijalan vanhempainneuvosto

Jaa artikkeli