BLOGI 19.3.2018

Valinnanvapaus ja erityistason sosiaalipalvelut

Sote- ja maakuntauudistuksessa on tunnistettu erityistason sosiaalipalvelujen olemassa olo ja niiden mahdollinen keskittämistarve erikoissairaanhoidon tapaan.

Sote- ja maakuntauudistuksessa on tunnistettu erityistason sosiaalipalvelujen olemassa olo ja niiden mahdollinen keskittämistarve erikoissairaanhoidon tapaan. Erityistason sosiaalipalveluja pyritään silloinkin tarjoamaan lähellä asiakasta. Ne ovat palveluita, jotka edellyttävät suurta väestöpohjaa ja asiakasmäärää sekä erikoisosaamista. Myös harvinaiset ja kalliimmat palvelut ja toimenpiteet on tarkoitus koota valtakunnallisesti tai alueellisesti hoidettavaksi.

Tarkempi määrittelytyö erityistason sosiaalipalveluista on vielä kesken. Eniten valmistelussa on kiinnitetty huomioita lastensuojelun palveluihin. Erityistason sosiaalipalveluja löytyy myös vammaispalveluista. Asian valmistelutyö kuuluu lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE).

Lakiesitys valinnanvapaudesta ei tunnista erityistason sosiaalipalveluja. Terveydenhuollon palvelut lakiesityksessä jaetaan perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon. Sosiaalipalveluista tahdosta riippumatonta hoito ja huolto sekä lastensuojelu ovat jätetty valinnanvapauden ulkopuolelle. Vammaispalvelut ja sosiaalihuoltolain palvelu ovat valinnanvapauden piirissä laajasti.

Tämä merkitsee sitä, että maakunnilla on velvollisuus tarjota asiakasseteli tai henkilökohtainen budjetti myös erityistason sosiaalipalveluissa.

Otan esimerkkinä nuorten itsemurhien ehkäisytyön maakunnissa. Tulevaisuudessa ahdistunut nuori valitsee ensin liikelaitoksensa, palveluyksikkönsä ja sieltä sopivan ammattihenkilön. Sen jälkeen tehdään yhdessä palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelma. Sitten nuorelle annetaan asiakasseteli tai laaditaan henkilökohtainen budjetti, jonka jälkeen hän valitsee markkinoilta palvelujensa tuottajat. Tilanne on sama jos nuori on kehitysvammainen. Nuorella on toki mahdollisuus asiakassetelistä kieltäytyä ja vaatia maakunnallisia palveluja ja maakunnalla harkita tahdosta riippumatonta hoitoa, jos riski arveluttaa. Näinkö on tarkoitus jatkossa toimia?

Valinnanvapauslaissa tulee erityistason sosiaalipalvelut tunnistaa ja jättää ne asiakkaan valinnanvapauden ulkopuolelle. Vaalijala avustaa mielellään erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden erityistason sosiaalipalvelujen määrittelyssä.

Ilkka Fritius
Kuntayhtymän johtaja

Jaa artikkeli