BLOGI 13.2.2020

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa on käytössä RAI-arviointiväline

RAI-arviointiväline on Vaalijalassa käytössä erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden kuntoutuksen arvioinnissa.

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa on käytössä RAI-arviointiväline erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden kuntoutuksen arvioinnissa. RAI-arviointi tehdään kahden viikon sisällä asiakkaan saapuessa kuntoutukseen. RAI-arvioinnilla saadaan tietoa asiakkaan psyykkisestä, sosiaalisesta ja fyysisestä tilanteesta. Saatua tietoa hyödynnetään asiakkaan kuntoutusprosessin suunnittelussa, seurannassa ja toteutuksessa. RAI-arviointi nivoutuu osaksi asiakkaan kuntoutusprosessia. RAI-arviointi tehdään vähintään puolivuosittain asiakkaille, tarvittaessa RAI-arviointi voidaan tehdä myös silloin kun asiakkaan vointi on muuttunut.

RAI-järjestelmä on standardoitu tiedonkeruun ja havainnoinnin välineistö, joka on tarkoitettu asiakkaan palvelutarpeen arviointiin sekä hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelman laatimiseen. RAI-välineistön sisältöä ylläpitää ja sen oikeudet omistaa kansainvälinen tutkijaverkosto interRAI. THL valvoo RAI-välineiden suomalaisia versioita.

  • Asiakkaan RAI-arvioinnissa selvitetään mm. asiakkaan arjesta suoriutuminen, psyykkinen ja kognitiivinen vointi, sosiaalinen toimintakyky ja hyvinvointi, terveydentila, ravitsemus sekä kipu.
  • Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa on käytössä erityisesti kehitysvammatyöhön suunniteltu väline interRAI-ID (Intellectual Disabilities) aikuisille ja lapsille sekä nuorille on käytössä lasten mielenterveys- ja kehitysvammatyöhön on suunniteltu väline interRAI-ChYMH-DD (Children and Youth Mental Health and Developmental Disabilities).

RAI-arvioinnit ovat tukeneet osaamis- ja tukikeskuksen asiakkaiden osallisuutta, ja siten itsemääräämisoikeuden toteutumista.  Asiakkaat ovat pääsääntöisesti kokeneet RAI-arviointeihin osallistumisen myönteisenä.

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen henkilöstö kouluttautuu RAI-arviointien tekemiseen. Henkilökunnalle RAI-arviointi on antanut lisää osaamista kuntoutustyöhön sekä tutkittua tietoa asiakkaan kuntoutuksen etenemisestä. RAI-arviointi on hoitajan työväline.  RAI-arvioinnin tarkoitus on myös tehdä hoitotyötä näkyväksi ja suunnitelmallisemmaksi.

Vaalijalan yhteistyökumppanit ovat osoittaneet selvästi kiinnostusta RAI-arviointeja kohtaan. Onhan RAI-arviointi välineenä tullut tutummaksi valtakunnallisessa keskustelussa.

Yhteinen hetki RAI-arvioinnin parissa oppilaskoti Kompasissa.

.

Kevään 2020 aikana myös Vaalijalan kuntayhtymän avopalvelut aloittavat RAI-arviointien pilotoinnin.

Lisätietoja RAI:sta löydät tarvittaessa THL:n sivuilta.

Otathan yhteyttä Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen kuntoutusyksikköön tai oppilaskotiin, jos haluat keskustella RAI-arviointiin liittyvissä asioissa.

RAIsoftin pääkäyttäjinä toimivat Marja Jantunen, marja.jantunen@vaalijala.fi ja Minna Moilanen, minna.moilanen@vaalijala.fi

Jaa artikkeli