BLOGI 24.11.2021

Vaalijalan Nenonpellon yksiköiden kuulumisia

Olipa maailman kaunein ruska tänä syksynä! ja mitenkä se tuntuu, että aika kuluu yhä nopeammin, vastahan kevätjuttua kirjoitin.

On hienoa, että olemme pikkuhiljaa palailemassa entistä normaalia kohti, vaikka maailma ei ehkä koskaan ole juuri sellainen kuin kevättalvella 2020. Eikä se välttämättä huono asia ole.

Kuljemme kohti hyvinvointialueuudistusta, joka tuo työelämäämme varmasti uutta ja yhteistä. Nyt on uuden kehittämisen paikka, jossa olemme Nenonpellossa tiiviisti mukana.

Yksiköissä tapahtuu

Lasten ja nuorten kuntoutuksen kysyntä vain edelleen kasvaa. Lasten ja nuorten kuntoutus vaatii sekä yksilöllisyyttä että yhteisöllisyyttä ja osaamista. Myös perheet ovat yhä enemmän keskiössä lasten ja nuorten kuntoutuksessa. Uuden Kompassin peruskorjausprojekti on valmis ja lapset ovat muuttaneet Vilperttiin, Vekkuliin ja Viikariin eli viiden lapsen pienyksikköihin.

Tiloihin on valmistunut Pesue-yksikkö eli perheiden yksikkö oppilaskotien yhteiseen käyttöön, jossa on perheiden vastaanottoon ja vierailuihin kolmio, perhekuntoutuksen ohjaajia sekä muita asiantuntijoiden ja terapeuttien tiloja sekä kokoustiloja. Pesueen tiloissa on maaliskuussa 2021 aloitettu Vaalijalan perhekuntoutus. Perhekuntoutusta toteutetaan perheelle, jonka lapsi aloittaa myös kuntoutuksen jossain Nenonpellon oppilaskodissa tai lapsi on voinut jo olla kuntoutuksessa. Oppilaskotien henkilöstö on saanut laajalti koulutusta perhetyöhön, joten valmiuksia perhekuntoutukseen on sen lisäksi, että konsultoivan ja kuntouttavan perhetyön ohjaajat ja koordinaattori ovat jo vuosia toimineet Vaalijalassa tehden myös konsultaatiokäyntejä hyvin laajalla alueella mm. Savossa, Etelä-Karjalassa sekä Keski-Suomessa.

Lasten ja nuorten kuntoutuksen kokonaisuuteen tulee lisäystä siten, että Vaalijalassa ollaan ottamassa käyttöön Lapset puheeksi -toimintatapamalli sekä oppilaskodeissa että Sateenkaaren koulussa. Lapset puheeksi- kouluttajakoulutukset sekä ensimmäiset esihenkilöiden ja kuntoutuskoordinaattoreiden menetelmäkoulutukset ovat alkaneet syksyn mittaan.

Aikuisten vaativan erityisen tuen kuntoutuksen kysyntä on edelleen kasvanut valtakunnallisesti. Kriisikuntoutuksen kysyntä on suurta. tulossa uusia asiakkaita. Vaalijalassa on tahdosta riippumattoman erityishuollon asiakkaita enemmän kuin koskaan eli noin 30 henkilöä. Palvelukysyntään on pyritty vastaamaan. Samoin aivan yksilöllisen kuntoutuksen kysyntä on kasvanut, jolloin asiakkaan vointi on sellainen, että muut ihmiset häiritsevät tai häiriintyvät ja hänen haasteensa ovat sellaiset, että hän tarvitsee aivan oman rauhallisen asunnon myös toisten kuntoutujien kuntoutumisen mahdollistamiseksi. Nämä kaksi tarvetta ovat nyt akuutteja Nenonpellossa. Yksilöllisen kuntoutuksen yksikön, työnimeltään Privaatin, suunnittelua aloitellaan syksyn edetessä.

Kriisiyksikkö Sataman tilat ovat tulleet elinkaarensa päähän monelta osin. Uuden 12-paikkaisen kriisiyksikön rakennusprojekti etenee suunnitellusti ja yksikkö on valmis 8/2022. Suunnittelun tueksi on perustettu 10-jäseninen suunnitteluryhmä tilojen osalta. Ryhmään kuuluu johtoa, nykyisen Sataman henkilöstöä ja muita asiantuntijoita. Prosessisuunnittelun noin 10-jäseninen työryhmä on aloittanut valmisteleman erityisen vaativan tuen kriisityön viitekehys- / kuntoutuksen portaikon mallia, jonka pilotointi aloitetaan jo nyt Satamassa. Henkilöstörekrytointi ja koulutukset ovat myös alkaneet uutta Satamaa varten.  

Nenonpellon vaativan erityisen tuen kuntoutus tarvitsee osaavia tekijöitä. Näin rekrytoimme edelleen henkilöstöä Nenonpellon yksiköihin. Meillä on mahdollisuus palkalliseen lähihoitajaoppisopimuskoulutukseen sekä meillä on omat sairaanhoitajaopiskelijaryhmät. Mikäli olet alan ammattilainen tai haluat opiskella ammattilaiseksi ja haluat työurallesi uutta mielenkiintoista haastetta sekä etenemis- ja kouluttautumismahdollisuuksia, niin ota ihmeessä yhteyttä, jutellaan enemmän asiasta. Seuraa ilmoituksiamme www.vaalijala.fi, facebook.com/vaalijala, intagram; @vaalijalainsta.

Maarit Rantakurtakko
Kuntoutuksen johtaja

Jaa artikkeli