BLOGI 24.9.2019

Vaalijalan konsultoiva ja kuntouttava perhetyö ja kuntoutusohjaus - kehittyvä, tärkeä toimintatapamalli lasten ja nuorten kuntoutuksessa

Elokuun 22. päivä 2019 tuli kuluneeksi kolme vuotta siitä, kun konsultoivan ja kuntouttavan perhetyön kuntoutusohjaus alkoi Vaalijalassa.  Palvelun lähtökohtana lasten ja nuorten kuntoutuksessa oli, että emme voi kuntouttaa lasta ilman hänen perheensä tukea ja luottamuksellista yhteistyötä. Halusimme Vaalijalassa panostaa perheiden kanssa tehtävään työhön erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kuntoutuksessa, ottaa perheet mukaan ja mennä perheet edellä.

Vaalijalan konsultoivan ja kuntouttavan perhetyön näkökulmasta perhe on oman tilanteensa asiantuntija. Kuntoutusohjaaja voi olla mukana asiakkaan kuntoutusprosessissa perheen ja kuntouttavan yksikön välisen yhteistyön vahvistajana toimien tarvittaessa ”välimiehenä”. Työ on monipuolista arjen kuntoutusohjausta, tukikeskusteluja, lapsen ja nuoren kuntoutusprosessin tukemista ja siihen osallistumista sekä erilaisten kuntoutuksessa olevien lasten ja nuorten perheille suunnattujen tapahtumien organisointia.  Työtä on kehitetty ja kehitetään koko ajan perheiden toiveiden ja tarpeiden mukaan. Kuntoutusohjaaja voi olla esimerkiksi perheen tukena neuvotteluissa ja sairaalakäynneillä.

Jokainen lapsi ja nuori on oma persoonallinen kokonaisuutensa kuten jokainen perhe on erilainen, erityinen kokonaisuus. Perhetyön kuntoutusohjaaja perehtyy perheeseen ja perheen tarvitsemaan tukeen lapsen ja nuoren kuntoutuksen tukemiseksi. Toinen perhe tarvitsee erilaista tukea kuin taas toinen perhe. Perhetyön kuntoutusohjaaja voi kuulua kuntoutusyksikön moniammatilliseen tiimiin ja tehdä tarvittaessa kotikäyntejä perheen luo. Perheellä on myös mahdollisuus tulla lapsen lähelle esimerkiksi viikonlopuksi Vaalijalan perheasunnolle.  Mikäli lapsen vanhemmat tarvitsevat terapeuttista tukea erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja nuoren kasvatukseen, voivat vanhemmat saada perheterapeutin tapaamisia.

Vaalijalan uuden lasten ja perheiden yksikön peruskorjaus alkaa pian ja valmista tulee vähän yli vuoden päästä. Nimitämme uusia 15 lapsen tiloja ”uudeksi Kompassiksi”, koska tilat korvaavat entisen Kompassin tilat. Uudessa Kompassissa voidaan toteuttaa entistä paremmin kiintymyssuhdeperusteisen työotteeen ja vuorovaikutuksen mallia, kun toimitaan pienissä tiimeissä, eikä lapsen hoitajat vaihdu. Lapsilla on omat huoneensa ja kylpyhuoneensa ja vain yksi tai kaksi lasta samassa olohuoneessa. Kuntoutukselle on oma rauhansa sitten. Lasten yhteisiä tilojakin kyllä uusista tiloista löytyy. Perhetyön kuntoutusohjaaja ja koordinaattori ovat opiskelleet kiintymyssuhdeperusteista toimintamallia ja opastaa sekä tukee henkilöstöä tässä viikottaisissa palavereissa.    

Uuden Kompassin yhteen siipeen tulee perheyksikkö Pesue, jossa on kodikas kolmio perhetapaamisia ja perheiden vierailuja varten. Pesueen tiloista löytyy myös perhetyön kuntoutusohjaajien ja perheterapeuttien sekä muiden asiantuntijoiden työtiloja sekä nykyaikaiset neuvottelutilat etäyhteyksin. Näin perhetyö kehittyy yhä enemmän tiiviin yhteistyön suuntaan tärkeänä osana lapsen ja nuoren kuntoutuspolkua.

Piritta Hynninen, konsultoivan ja kuntouttavan perhetyön kuntoutusohjaaja

Maarit Rantakurtakko, kuntoutuksen johtaja

Maarit Rantakurtakko
Kuntoutuksen johtaja

Jaa artikkeli