BLOGI 21.3.2019

Vaalijala maaliskuussa 2019

Maakunta- ja soteuudistuksen raukeamisen lyhytaikaiset vaikutukset Vaalijalan palvelutoimintaan tulevat todennäköisesti jäämään pieniksi.

Maakunta- ja soteuudistuksen raukeamisen lyhytaikaiset vaikutukset Vaalijalan palvelutoimintaan tulevat todennäköisesti jäämään pieniksi. Vaalijalan palvelujen kysyntään vaikuttavat enemmän asiakkaiden ja heidän perheidensä tilanteiden muutokset sekä nykyisten palvelujen järjestämisvastuisten toimijoiden tarve asiakkaidensa palvelujen hankintaan.

Vaalijalan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutoiminta ja perusopetustoiminta ovat jo nykyisellään ”leveämmillä hartioilla”, jota tulevassa sote-uudistuksessa kaivataan. Vaalijala on valmis kokonaisuus omana kuntayhtymänään, mikäli se tulevassa uudistuksessa tullaan sallimaan. Vaalijala jatkaa kehittymistään neljän maakunnan erityispalvelujen tuottajana tuottaen myös valtakunnallisia palveluja. Vaalijalan keskeiset tulevaisuustavoitteet ovat entiset. Vaalijalan palvelujen kokonaisuus kuntoutus, avopalvelut ja asiantuntijapalvelut pidetään yhtenä kokonaisuutena kaikissa maakunnissa ja perusopetuksen tulevaisuus turvataan siten, että yhteistyö kuntoutuksen kanssa säilyy kiinteänä. Yhteistyötä asiakkaiden hyväksi muiden toimijoiden kanssa tehdään mahdollisimman paljon.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettamien erityishuollon selvityshenkilöjen ehdotus Vaalijalasta erityisen vaativan psykososiaalisen hoidon ja kuntoutuksen tuottajana valtakunnallisesti on toteuttamiskelpoinen aloite, samoin selvityshenkilöiden ehdotus rikoksesta tuomitsematta jätettyjen kehitysvammaisten hoidon ja kuntoutuksen keskittämisestä Suomessa Tampereen yliopistollisen keskussairaalan ja Vaalijalan yksiköihin.

Tämän vuoden alussa Nenonpellon ja Pieksämäen kuntoutusyksiköissä on käytössä noin 180 asiakaspaikkaa ja määrä hieman pienenee lähivuosina, mutta monipuolisuus säilyy. Sateenkaaren koulun toimintaa kehitetään tulevaisuudessa tukemaan enemmän neljän lähimaakunnan koulujen erityisopetusta. Avopalvelujen suurinta kokonaisuutta, asumista, kehitetään kysynnän mukaan kuten tähänkin asti. Sen rinnalla tekemisen palvelut muutetaan hallitusti asiakkaan yhteiskunnallista osallisuutta tukeviksi palveluiksi. Perhehoidon määrää pyritään kasvattamaan, mikäli sopivia yhteistyökumppaneita löytyy. Asiantuntijapalvelujen korvaamaton rooli sisäisenä tukena säilyy ja rinnalla liikkuvia ja ennakoivia kuntoutuspalveluja kehitetään.

Eduskuntavaalien alla haastamme kansanedustajaehdokkaita ottamaan kantaa kehitysvammaisten asioihin ja vaalien jälkeen käynnistyy Vaalijalan oma viestintäkampanja. Tuomme esille meille tärkeitä ajatuksia aivan uudesta näkökulmasta.

Ilkka Fritius
Kuntayhtymän johtaja

Jaa artikkeli