BLOGI 18.11.2016

Sosiaalipedagoginen hevostoimintaryhmä kuurosokeille

Vaalijalassa on vuosikymmenten ajan tehty merkittävästi työtä kuurosokeiden osallisuuden lisäämiseksi.

Sosiaalipedagoginen hevostoimintaryhmä kuurosokeille

Vaalijalassa on vuosikymmenten aikana tehty merkittävästi työtä kuurosokeiden osallisuuden lisäämiseksi ja mahdollistettu heidän osallistumisensa koulunkäyntiin, työ-ja ohjaustoimintaan sekä vapaa-ajan toimintoihin.

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan perusajatukset; elämyksellisyys, yhteisöllisyys, toiminnallisuus sekä dialogisuus (aito kohtaaminen) sopivat tähän tapaan tehdä työtä heidän kanssaan.

Kun heräsi ajatus sosiaalipedagogisen hevostoiminnan mahdollisuudesta Vaalijalan asiakkaille, tulimme Aistituvan ohjaajien kanssa pohtineeksi, voisiko kuurosokeiden asiakkaiden kanssa yrittää tätä.

Osallisuus on kuitenkin ”päivän sana”, joten meitä kiehtoi ajatus viedä heidät oikealle ratsastuskoululle hoitamaan hevosia, tekemään jotain pieniä tallitöitä ja ennen kaikkea, aistimaan kaikkea heille aivan uutta. Kumpikin asiakas on kyllä tutustunut hevosiin ratsastusterapian muodossa, mutta se tapahtuu viikoittain Vaalijalassa, jonne hevoset tulevat tältä samaiselta ratsastuskoululta.

Haasteena oli löytää sopivat symboliesineet erottamaan nämä hevosiin liittyvät toiminnot toisistaan. Pieni ämpäri ja oikea, hevosen harjaamiseen tarkoitetut harja valittiin kuvaamaan tallitoimintaa. Alkukesän aikana Aistituvan ohjaajat harjaannuttivat osallistujia tunnistamaan symboliesineet ja opeteltiin yhdistämään ne hevosten hoitamiseen. Itse olin hevosten kanssa Aistituvan pihalla jossa asiaa sitten harjoiteltiin.

Alkusyksystä siirryimme Teittilän tallille. Tallilla tutustuttiin ympäristöön, harjoiteltiin kulkemaan erilaisilla pinnoilla, nuuskimaan ja tutkimaan erilaisia materiaaleja, rehuja, varusteita sekä tietenkin harjaamaan & tunnustelemaan hevosta. Lopuksi nautittiin mukana olleet kahvit.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on aina tavoitteellista toimintaa. Heidän kohdallaan tavoitteina on ollut uuden oppiminen, uskaltaminen ja kokeminen. Kuurosokealle liikkuminen täysin vieraassa ympäristössä on haaste ja siihen lisättynä pienet tehtävät luovat lisähaastetta mutta heidän ilmeensä, kehonkielensä ja tyytyväinen hurina ovat kertoneet toiminnan mielekkyydestä.

Olemme kokoontuneet nyt kuusi kertaa tallilla. Tavoitteena on jatkaa toimintaa ja seurata, miten tekeminen kehittyy. Saadaanko lisättyä uusia tehtäviä, löydettyä uusia juttuja tutkittavaksi.

SPHT on sosiaalista kuntoutusta hevosavusteisesti joka perustuu toiminnallisuuteen ja kokemusten kautta oppimiseen.

Toiminnan kautta saatavien omakohtaisten kokemusten ja oivaltamisen myötä pystytään kehittämään asiakkaan vaikeaksi kokemia taitoja (esim. vuorovaikutus, keskittyminen, tunteiden hallinta), tarjoamaan onnistumisen kokemuksia ja lisäämään asiakkaan uskoa omiin kykyihinsä. Toiminnan tavoitteena on, että asiakas pystyy vahvistamaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyään. Toiminta on osa Green Care-toimintaa Vaalijalassa.

Jaa artikkeli