BLOGI 16.4.2018

Savon OTE-hanke täydessä vauhdissa

Savon OTE-hanke on tehnyt töitä vuoden ajan uusien mallien löytämiseksi työllistymiseen ja osallisuuteen.

Valtakunnallisen Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihankkeen Savon alueellinen kokeiluhanke, Savon OTE, on tehnyt nyt töitä vuoden ajan uusien mallien löytämiseksi työllistymiseen ja osallisuuteen. Hankkeen puitteissa on parhaillaan käynnissä kolme alueellista pilottia, joita Vaalijalan hallinnoima Savon OTE-hanke toteuttaa eri yhteistyökumppaniensa kanssa.

Kuopiossa kehitetään jalkautuvaa päivätoimintaa, Varkaudessa ja Pieksämäellä kehitetään klubitoimintaa ja Mikkelissä luodaan mallia jalkautuviin vertaistuellisiin ryhmiin. Yhteistä näille kaikille on, että ne tarjoavat osatyökykyisille henkilöille mahdollisuuksia kokeilla erilaista ja uuttakin tekemistä yksin tai ryhmässä, omien arjen taitojen kartuttamiseksi.

Kaikki palvelut ovat matalan kynnyksen osallisuutta ja mukana olevien toimintakykyä tukevaa toimintaa. Kohderyhmänä ovat heikossa työmarkkina-asemassa olevat, palveluiden ulkopuolelle jäävät ja syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt. 

Osallisuutta tukevassa toiminnassa Savon OTE-hankkeen keskeinen tehtävä on luoda palvelukuvauksia, erilaisia manuaaleja ja toimintasuunnitelmia sekä yksilötasolla että toimintaryhmille. Toimintasuunnitelmia laaditaan sekä kuukausi- että vuositasolla. Piloteissa on kehitelty myös erilaisia malleja asiakaspalautteen keräämiseen. Toimintamallien ensimmäisten versioiden tulee olla valmiina juhannukseen 2018 mennessä.

Opinnoista työelämään siirtyminen helpommaksi

Osallisuutta tukevan toiminnan lisäksi hankkeessa rakennetaan osana Opinnoista töihin -teemaa mallia, jolla helpotetaan opinnoista työelämään siirtymisen nivelvaihetta. Tätä kehittämistyötä Savon OTE-hanke tekee hankkeessa muodostetussa alueellisessa kehittämistyöryhmässä, jossa ovat mukana myös TE-toimisto, Työllistämistä edistävä monialainen yhteistyöpalvelu TYP, Kela, Ohjaamo-hanke sekä eri oppilaitokset.

Työelämään siirtymistä helpottavan toimintamallin lisäksi tavoitteena on saada aikaiseksi erityinen osaamisen tunnistamisen lomake, jonka avulla saadaan kerättyä jo varhain tietoa opiskelijan opintojen sujumisesta sekä työssäoppimisjaksoilla pärjäämisestä. Näin opiskelijalle pystytään suunnittelemaan jatkotoimia kohti opintojen jälkeistä työllistymistä mahdollisimman yksilöllisesti.

Työtoiminnasta töihin -teemaan liittyen Savon OTE-hankkeessa kartoitetaan myös kehitysvammaisten avotyötoiminnan kehittämiskohteita. Tähän liittyen on Mikkelissä, Pieksämäellä ja Varkaudessa haastateltu avotyötoiminnan piirissä olevia sekä avotyötoimintapaikkojen edustajia. Selvityksen pohjalta syntyy aikanaan raportti, jonka pohjalta tullaan tekemään rahoittajille esitys avotyötoiminnan kehittämiseksi.

Työtehtävien vaativuuden ja työnhakijan taitojen arviointiin sekä niiden vertailuun tarkoitetut IMBA ja Melba -arviointimenetelmät on tarkoitus myös juurruttaa Savon OTE-hankkeen myötä osaksi Vaalijalan asiakkailleen tarjoamaa palvelua. Parhaillaan Vaalijalassa koulutetaan pientä ryhmää henkilökuntaa arviointimenetelmien käyttöön.

Muutenkin hyvien käytäntöjen ja mallien juurruttaminen on alkanut Vaalijalan kuntayhtymässä. Tavoitteena on myös saada hyvät toimintamallit käyttöön jatkossa maakuntatasolla Etelä- ja Pohjois-Savossa. Keskeisessä roolissa tässä on maakuntauudistuksen valmistelun vammaispalvelujen työryhmät.

Koulutuksia ja seminaareja

Henkilöstön koulutusta on Savon OTE-hankkeen puitteissa tehty vuoden aikana monen eri teeman alla. Yhdessä Savon Vammaisasuntosäätiön kanssa pohdittiin kehitysvammaisten itsemääräämisoikeutta ja sen toteutumista viidellä paikkakunnalla järjestetyissä teemailloissa.

Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan työn ja päivätoiminnan valiokunnan laatimia osallisuutta ja työllistymistä edistävän toiminnan laatukriteereitä tehtiin tunnetuksi sidosryhmille yhdessä Kehitysvammaliiton kanssa järjestetyissä seminaareissa Kuopiossa, Mikkelissä ja Varkaudessa alkuvuodesta.Huhtikuun lopulla Savon OTE-hanke osallistuu yhdessä Vaalijalan kuntayhtymän kanssa yhteiseurooppalaiseen Job Shadow Day -tapahtumaan, jossa päivän ajan esimerkiksi osatyökykyinen henkilö pääsee seuraamaan ja tutustumaan häntä kiinnostavaan työhön seuraamalla työtä tekevää työntekijää päivän ajan. Joko sinulla on oma työnseuraaja Job Shadow Day -päivänä 25.4.2018?

Jukka Ripatti
Savon OTE-hankkeen projektikoordinaattori

Jaa artikkeli