BLOGI 4.7.2018

Perheet edellä Vaalijalan SOTEssa

Ovellani kävi juuri onnellisen oloinen poika, joka oli lähdössä kahdeksi yöksi Kaijärvelle taideleirille. Ohjaajana hänellä oli mukanaan perheterapeutti Jouni Vironen. Huikkasivat, että ovat menossa nyt, aikoivat taiteilun lisäksi saunoa ja uida ja toivottivat tervetulleeksi käymään Rautalammilla. Meillä tekee ”kaikki kaikkea” Vaalijalassa.

Olemme suunnittelemassa uutta lasten yksikköä, ”Uutta Kompassia”, kuten yksikköä tällä hetkellä kutsutaan. Lasten ja nuorten yksiköitä on puolen kymmentä vuotta kutsuttu oppilaskodeiksi. Emme halua lapsia laitokseen asumaan vaan saamaan tarvitsemiaan määräaikaisia kuntoutus- ja terapiapalveluita sekä käymään peruskouluaan ja toisen asteen opintojaan, mikäli tämä ei kotipaikkakunnalla onnistu. Tuki on jokaiselle yksilöllisesti suunniteltua. Oppilaskodit muuttuvat nyt vuoden vaihteessa lasten ja nuorten kuntoutusyksiköiksi. Nimitys kuvaa paremmin yksikköjen toimintaa.

Tänä päivän perheet ovat vahvasti mukana kuntoutusprosesseissa. Ilman perheiden tukea ja osallisuutta ei kuntoutus kanna. Perheiden kanssa sovitaan yhteisistä lapsen kuntoutuksen tavoitteista ja tavoitteita kohden mennään yhdessä. Kuntoutuksen menetelmät sovitaan yhdessä perheiden kanssa kuntoutussuunnitelmia laadittaessa moniammatillisissa kokouksissa. Perheisiin pidetään yhteyttä, lapset pitävät yhteyttä ja viettävät sovitusti viikonloppuja ja lomia perheiden kanssa.

Kuntoutus voi olla intervalli- tai tutkimusjaksotyyppistä tai sitten pidempi aikaista kuntoutusta. Lapsen kuntoutusta seurataan ja arvioidaan säännöllisesti. Mikäli on tarpeen, perhe voi saada myös perheterapeuttien tai konsultoivan ja kuntouttavan perhetyön kuntoutusohjaajien palveluita lapsen hoito-, opetus- ja terapeuttihenkilöstön yhteydenpidon lisäksi.

Myös ”Uuden Kompassin” suunnittelussa mennään perheet edellä. Uuden yksikön laaja peruskorjaus alkaa keväällä 2019 ja valmistunee vuoden vaihteessa 2020. Uudesta lasten ja perheiden yksiköstä tulee paikkamäärältään hieman nykyistä Kompassia suurempi ja neliömäärältään jopa nelinkertaiset nykyisiin tiloihin verraten. Tilat korvaavat nykyisen Kompassin tilat. Tarkoitus on, että uudet tilat vastaavat paremmin nykyisiä lasten vaativan erityisen tuen psykososiaalisen ja psykiatrisen kuntoutuksen tarpeita. Kuntoutus on vahvasti tuettua, jolloin lapsella on aamuin illoin oma ohjaajansa vierellään.

Uuden lasten ja perheiden yksikön tiloihin tulee neljä pienyksikköä kukin omaan siipeensä. Kolmen siiven lasten pienyksiköt jakautuvat siten, että jokaisella lapsella on oma huoneensa kylpyhuoneineen ja korkeintaan kaksi lasta jakaa yhteisen olohuoneen. Jokaiselle pienyksikölle tulee oma yhteinen keittiönsä sekä yhteiset saunamaailmat.

Kompassin lapset olivat kuulleet Uudesta Kompassista ja siitä, että on vain yksi tai kaksi lasta samassa olohuoneessa. Lapset olivat ilmoittaneet, etteivät lähde sinne, jos he eivät saa olla sitten enää yhdessä! Totta kai saa olla yhdessä. Yhteisiä tiloja tulee leikkiin, peleihin ja rentoutumiseen. Tiloihin suunnitellaan esimerkiksi kahta valkoista rentoutumishuonetta sekä pieniä oppimismajoja, joita on tulossa myös uuteen Sateenkaaren koulurakennukseenkin. Näissä tiloissa voi rauhoittua. Koko yksikön laajoihin kellaritiloihin tulee yhteisiä harrastetiloja yhteisiin peleihin, leikkeihin ja askarteluun. Vieressä on Nenonpellon uimahallitilat, kuntosali, kuntoparveke, liikuntasali, kirjasto ja tuleva Nenonpellon uusi koulu monitoiminnaisine ulkoilu- ja leikkitiloineen sekä pelikenttineen ja musastudioineen. Eläintallitkaan eivät ole kaukana.

Perheille oma paikka

Aivan uutta tiloissa on perheiden yksikkö, jonka yhteyteen tulee omalla sisäänkäynnillä varustettu kolmen huoneen ja keittiön asunto perhetapaamisia varten. Asunnon viereen on tulossa työtilaa konsultoivan ja kuntouttavan perhetyön kuntoutusohjaajille, mm. vastaanotto- ja toimistotilat toimintaterapeutille, psykologille, lääkärille ja kuntoutuskoordinaattorille sekä iso kokoustila neuvotteluihin. Tämä perheiden yksikkö on kaikkien Nenonpellon lasten ja nuorten yksiköiden käytössä.  

Kantava kuntoutuksellinen ajattelutapa eli viitekehys on DDP eli kiintymyskeskeisen terapian mukainen ajattelu. DDP on vuorovaikutteista kehityspsykoterapiaa, jonka odotetaan avaavan uudenlaista ymmärrystä erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja häntä tukevan aikuisen arjen haasteisiin ja antavan toivoa ja keinoja haasteiden voittamiseen. Ajattelutavan mukainen toiminta auttaa ymmärtämään lasta ja kohtelemaan häntä siten, että lapsen aikaisemmat kokemukset esimerkiksi eivät varjosta lapsen elämää ainakaan niin paljon kuin ilman DDP:n mukaista toimintaa. Pyrimme näkemään lapsen käyttäytymisen taakse ja rakentamaan kiintymyssuhdetta ja turvallisuuden tunnetta yhdessä lapsen ja häntä hoitavien aikuisten välille. Lapsen ja häntä hoitavien henkilöiden välillä jaetaan tunnekokemuksia, nähdään lapsen maailmaan.

Toinen käytetty kuntoutusohjelma on ART eli Aggression Replacement Training®. Art-menetelmä tähtää toiminnallisten harjoitteiden kautta lapsen sosiaalisten, hyväksyttyjen käyttäytymismallien vahvistumiseen. Tavoitteena on, että lapsi oppii itsehillintää, vihanhallintaa ja moraalisia arvoja sekä sosiaalisia taitoja tullakseen toimeen jokapäiväisessä elämässä.

Kaikenlaisen tuen kokonaisvaltainen huomioiminen kuuluu Vaalijalan lasten ja nuorten kuntoutusyksiköiden toimintaan. Lapsi saa tarvitsemansa terapiapalvelut, kuten ratsastus-, musiikki-, puhe- ja fysioterapian. Mikäli lapsi tarvitsee harvinaisempaa yksilöterapiaa, jota ei ole osaamis- ja tukikeskuksessa, terapian hankkiminen sovitaan lapsen maksajatahon kanssa. Kuntoutukseen tullaan sekä sosiaalipalveluiden että terveydenhuollon lähetteellä ja lähetteen vastaanottaa Vaalijalan johtava lääkäri.

Uuden Kompassin tilat mahdollistavat lapsen yksilöllisen kuntoutuksen ryhmässä. Tilat suunnitellaan aistimaailmaltaan ja toiminnallisuudeltaan sellaisiksi, että ne tukevat psykososiaalista tukea tarvitsevien lapsien kuntoutusta. Lapsen hoitotiimit tulevat olemaan pienempiä ja tiiviimpiä eli lapsen ympärillä olevat aikuiset tulevat tutummiksi ja läheisemmiksi lapselle, jolloin DDP:n kaltainen ajattelutapa vahvistuu ja mahdollistuu paremmin. Sateenkaaren erityiskoulu on tiiviisti mukana lapsen kokonaisvaltaisessa kuntoutuksessa.

Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten psykososiaalinen kuntoutus tarvitsee erityistä osaamista koko henkilöstöltä. Vaalijalan Pieksämäen Myötätuulen koulutuskeskus täydennyskouluttaa henkilöstöä moniin kuntoutuksen eri osa-alueisiin. Lisäksi teemme yhteistyötä mm. Itä-Suomen yliopiston kanssa siten, että henkilöstö voi osallistua esimerkiksi ”Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi –perusopintoihin” (25 op) ja työnantaja tukee opintoja sovitusti.

Toivon lämmintä kesää kaikille!

Maarit Rantakurtakko
Kuntoutuksen johtaja

Jaa artikkeli