BLOGI 31.5.2018

Perhe- ja perusturvaministeri Annika Saarikko vieraili Vaalijalassa

Perhe- ja perusturvaministeri Annika Saarikon vierailu Vaalijalaan maanantaina 28.5.2018 oli parillakin tavalla historiallinen.

Perhe- ja perusturvaministeri
Annika Saarikko oli hyvin kiinnostunut
Vaalijalan toiminnasta sekä siitä, mihin
suuntaan toiminta on jatkossa menossa.

Perhe- ja perusturvaministeri Annika Saarikon vierailu Vaalijalaan maanantaina 28.5.2018 oli parillakin tavalla historiallinen. Saarikko oli järjestyksessä toinen ministeri, joka vieraili Vaalijalassa kuntayhtymän aikana. Vierailu ajoittui myös historialliseen vaiheeseen aivan sote- ja maakuntauudistuksen sekä tulevan vammaispalvelulain voimaantulon alla.

Ministeri Saarikko sai vierailulla Helsinkiin vietäväksi neljän päätavoitteen listan, joilla 110 vuotta toimineen Vaalijalan tekemää työtä äänettömän hädän puolesta on mahdollista jatkaa myös sote- ja maakuntauudistuksen jälkeenkin.

Keskeinen viesti oli se, että Vaalijalan palvelutoiminnan tulisi jatkua yhtenä kokonaisuutena tulevaisuudessa. Siihen kuuluvat kaikki kuntoutuspalvelut ja avohuollon palvelut Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa.

Yksi merkittävä huolenaihe Vaalijalassa on tuleva vammaispalvelulaki, joka ei juuri tunne lyhyt- saati pitkäaikaista kuntoutusta. Ministerille ihmeteltiinkin, mitä lakia Vaalijalassa tulisi jatkossa kuntoutuksen yhteydessä noudattaa.

”Kohderyhmämme kuntoutusoikeudet voivat heikentyä, ellei terveydenhuoltolakiin tule kuntoutusta täydentäviä normeja”, totesi Vaalijalan kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen.

Ministeri Annika Saarikko myönsi, että lait, joita jatkossa noudatetaan palveluja toteutettaessa, tulevat muuttumaan Vaalijalankin toteuttaman kuntoutuksen osalta.

”Tämä on varsin tyypillinen tilanne sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä, kun uusiksi menee toimintaa ohjaava lainsäädäntö samaan aikaan. Muutos on tällöin aina todella iso ja vaativa”, ministeri Saarikko myönsi.

Vaalijalan johdolta ministeri Annika Saarikko sai vierailun aluksi tiiviin paketin Vaalijalan tavoitteista sote- ja maakuntauudistuksessa.

.
Varovaista vihreää ylimaakunnalliselle liikelaitokselle

Vaalijalan toiveelle olla sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen ylimaakunnallinen ja liikelaitospohjainen julkinen palvelujen tuottaja ministeri Saarikko lämpeni varovasti.

”Ylimaakunnallisessa liikelaitoksessa päättäjiä huolettaa se, että varsinkin erikoissairaanhoidon tapauksessa häntä saattaa heiluttaa helposti koko maakuntaa. Vaalijalan kohdalla kyse on tosin kapeammasta erikoisalueesta,

joten pohdinnasta tulee varmasti toisenlaista”, Saarikko totesi.

Joka tapauksessa hän uskoo, että ylimaakunnallinen liikelaitos tulee vaatimaan maan hallitukselta yhteistä näkemystä, jonka varassa asian kanssa edetään.

Valinnanvapauslakiin liittyen ministerille tuotiin esille huoli siitä, että asumispalveluissa valinnanvapautta halutaan soveltaa kaikkiin asumispalveluihin yhdenmukaisin perustein.

”Vaalijalassa on kehitetty vaativan erityistason asumispalveluja, joissa kuntoutusta on voitu jatkaa laitoskuntoutuksen jälkeen avopalveluna. Valinnanvapauden periaatteiden näkökulmasta näiden palveluiden ei tulisi kuulua valinnanvapauden piiriin, koska asiakas ei pysty edes tuetun päätöksenteon avulla tekemään itseään koskevia päätöksiä”, muistutti Ilkka Jokinen.

Ministeri Anneli Saarikon mukaan maakunnilla on jatkossa tässä asiassa määrittelyvaltaa enemmän käytettävissään.

”Maakunnilla on mahdollisuus yksinkertaisesti todeta, että Vaalijalan tuottamat palvelut eivät tältä osin kuulu valinnanvapauden piiriin”, ministeri totesi.

Uutta tietoa Vaalijalan toiminnasta

Vierailun aikana ministeri Annika Saarikolle vahvistui Vaalijalasta kuva kaikkena muuna kuin perinteisenä kehitysvammaisten kuntoutusyksikkönä. Uutta tietoa ministerille tuntui olevan etenkin se, että yhä suurempi osa asiakaskunnasta alkaa olla erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria, joilla kuntoutuksen taustalla ovat esimerkiksi laaja-alaiset oppimishäiriöt, mielenterveyden häiriöt ja somaattiset sairaudet. Kehitysvammadiagnoosia heillä ei välttämättä enää ole. 

Tähän muutokseen liittyy myös Vaalijalan neljäs päätavoite, jonka mukaan Sateenkaaren koulun ylläpitäjänä jatkaisi sote-uudistuksen jälkeen Vaalijalan kuntayhtymä. Kuntayhtymä puolestaan ei enää tuottaisi uudistuksen jälkeen sosiaali- ja terveyspalveluja.

Tunnin mittaiseen vierailuunsa Vaalijalan Nenopellon osaamis- ja tukikeskuksessa perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko oli tyytyväinen. Kuntayhtymän johtavien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kanssa käytyjen keskustelujen lisäksi ministeri tutustui Erannon yksikköön sekä Vaalijalan kirkon aistialttariin.

”Tämä oli todella hieno kokemus. Esille otetut asiat ovat kiinnostavia ja paljon ajatuksia herättäviä. Meidän täytyy nyt myös odottaa rauhassa Vaalijalan tilannetta selvittämään asetettujen  selvityshenkilöiden työn tuloksia. Niillä on suuri merkitys Vaalijalan tulevaisuuden suhteen”, summasi ministeri Anneli Saarikko vierailun päätteeksi.

Tunnin kestäneeseen vierailuun sisältyi myös käynti Erannon kuntoutusyksikössä. Tässä aistihuonetta ministerille esittelee ohjaaja Noora Valkonen.
Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen varapuheenjohtaja, opetusneuvos Veijo Koljonen luovutti ministeri Annika Saarikolle muistoksi Vaalijalan vierailusta taiteilija Topi Leinosen työn.
Vierailun päätteeksi ministeri Saarikko tutustui vielä Vaalijalan kirkon uuteen aistialttariin. 

Tero Eloranta

Jaa artikkeli