BLOGI 11.10.2018

Nähdyksi ja kuulluksi tuleminen

Viime viikolla vietettiin valtakunnallista puhevammaisten viikkoa teemalla ”STOP! Pysähdy tervehtimään!”.

Viime viikolla vietettiin valtakunnallista puhevammaisten viikkoa teemalla ”STOP! Pysähdy tervehtimään!”. Teeman taakse kätkeytyi moninaisia ajatuksia siitä, miten niinkin yksinkertainen ja jokapäiväinen asia kuin tervehtiminen ei ole kaikille yhtä saavutettavissa.

Tervehtimisellä on monta erilaista funktiota. Kun tervehdimme, noteeraamme toisen ihmisen. Tunnustamme hänen olevan siinä hetkessä olemassa. Kun tervehdimme, voimme osoittaa tasavertaisuutta kohtaamallemme ihmiselle; olet kanssani tässä tilanteessa yhdessä kanssani. Kun tervehdimme, annamme toiselle ihmiselle hyvin pienellä vaivalla kokemuksen jokaisessa meissä olevasta perustavanlaatuisesta tarpeesta tulla nähdyksi ja kuulluksi.

Puhevammaiset henkilöt toivovat, että heitä tervehditään. Moni heistä kertoo, että valitettavan usein heidät sivuutetaan eivätkä he tule henkilökohtaisesti kohdatuksi nopeissa vuorovaikutustilanteissa. Tervehtimättä jättäminen tuntuu pahalle ja tekee puhevammaisesta automaattisesti toisen luokan kansalaisen. Se jättää ulkopuolelle ja estää yhteenkuuluvuutta.

Kuinka puhevammaista sitten tulisi tervehtiä? Pääsääntö on, että aivan samalla tavalla kuin ketä tahansa! Silloin, kun tervehdittävä ihminen ei itse puhu tai hänellä on liikkumisen tai aistien vammoja, tervehtijän pienillä teoilla on valtaisa vaikutus. Lähesty ihmistä niin, että hän huomaa sinut. Puhu tai osoita viestisi hänen käyttämällään kommunikointikeinollaan suoraan hänelle, älä avustajalle tai tulkille. Anna ihmiselle aikaa tervehtiä sinua takaisin. Siinä se. Joskus saatat kohdata puhevammaisen henkilön, jota et tunne. Se ei estä tervehtimästä. Ilmeesi, olemuksesi ja äänenpainosi kertovat kohdattavalle ihmiselle jo paljon. Häneltä voi myös kysyä, kuinka hän toivoo itseään tervehdittävän; onko se kättely, puhe, viittoma tai tervehdys apuvälineen kautta. Puhevammainen, hänen läheisensä, avustajansa ja tulkkinsa auttaa varmasti mielellään sinua oppimaan!

Puhevammaisten viikolla Vaalijalan kommunikaatioyksikön puheterapeutit ja AAC-ohjaaja/tulkit järjestivät monenlaista toimintaa. Jaoimme tietoa puhevammaisuudesta ja kommunikoinnin apuvälineistä sekä tulkkauspalvelusta, tutustuimme teknologian uusimpiin mahdollisuuksiin, järjestimme yhteistä hauskaa green screen-tervehdyskuvien kautta sekä tarjosimme mahdollisuutta pieneen leffahetkeen voimauttavan vuorovaikutuksen voimasta. Puhevammaisten viikko on kunnianosoitus ja äänenkorotus heille, joille metelin pitäminen on vaikeaa itse.

Suomessa on noin 65 000 puhevammaista henkilöä. Puhevammaisella on joko vaikeuksia tuottaa tai ymmärtää puhetta. Joskus pulmaa on molemmissa. Tärkeintä ei ole osata ja hallita kaikkia kommunikoinnin keinoja täydellisesti. Tärkeintä on olla läsnä. Tärkeintä on kohdata. Pysähdythän aina tervehtimään!

Heidi Laurila
Kommunikaatio-ohjaaja/puhevammaisten tulkki

Jaa artikkeli