BLOGI 21.9.2018

Multisenso-verkosto tapasi Vaalijalassa

Multisensorisen työn verkostopäivää vietettiin tänä syksynä Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa Nenonpellossa.

Musiikkiterapeutti Russ Palmer ja multisenso-
verkoston yhteyshenkilö Jaakko Salonen
”verkostoituivat” aistituvalla.

Multisensorisen työn verkostopäivää vietettiin tänä syksynä Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa Nenonpellossa. Verkostopäivään kokoontui 139 aisti- ja elämystoiminnan parissa työskentelevää eri puolilta maata.

Vaalijalan aistituvan järjestämän verkostopäivän ohjelma oli monipuolinen. Päivän aikana kuultiin mm. kuurosokean musiikkiterapeutti Russ Palmerin kokemuksia moniaistisesta musiikin kokemisesta. Hän myös kertoi kuinka tuntoaisti ja vibraatio on mahdollista valjastaa tietoiseen käyttöön.
”Tietyt taajuudet on mahdollista kokea kehon kautta. Matalat äänet aistin itse vatsan alueella. Vastaavasti korkea äänet, kuten jouset ja huilun, tunnen sormenpäissä ja pään alueella”, Russ Palmer havainnollisti. 

Pauketta, loisketta, värinää, yhdessä musisoiden.
Musiikkiterapeutti Heidi Jumppanen esitteli
verkostopäivään kokoontuneille Vaalijalan
musiikkiterapiaa hoito- ja kuntoutusmuotona.

Vaalijalan musiikkiterapeutti Heidi Jumppanen ja ohjaaja Anu Hyvönen esittelivät aistimusiikkitoimintaa, jolla voidaan tukea vuorovaikutusta ja parantaa asiakaan omaa toimijuutta.

Monipuolisesti eri aistien aktivointiin käytettävää aistihuonetta muistisairaiden hoidossa esitteli puolestaan hoitaja Sirpa Virta Hollolan palvelutaloyhdistyksestä.
”Aistihuone tukee vuorovaikutusta, tuottaa iloa ja elämyksiä sekä mahdollistaa myös rentoutuksen ja rauhoittumisen. Meillä on huomattu, että aistihuoneella voidaan vaikuttaa jonkin verran jopa muistisairaan asiakkaan käytöshäiriöihin”, totesi Sirpa Virta.

Multisensorisesta toiminnasta hyötyvät kaikki ihmiset ikään katsomatta. Monipuolisten elämysten tuottamiseen suunnitellut ympäristöt palvelevat hyvin etenkin silloin, kun asiakkaan itsenäinen elämysten hankkiminen on rajoittunutta. Multisensorinen työtapa onkin tuonut uutta osaamista erityisryhmien kanssa työskentelyyn.
Multisensorisen työn vahvuuksia on tarjota yksilöllisesti aisteille aistivirkkeitä tai tasata aistikuormitusta.

Keskeinen osa multisensorisen työn verkostopäivää on tiedon jakaminen sekä yhteyksien solmiminen alalla toimivien ihmisten kanssa. Esimerkiksi Vaalijalassa verkostopäivän osanottajat pääsivät tutustumaan osaamis- ja kuntoutuskeskuksen elämystoimintaan. Toimintaansa esittelivät sosiaalipedagoginen hevostoiminta, aistitupa ja aistipuutarha sekä aistialttari.

Verkostopäivässä nähtiin ja koettiin myös uusia tuulia apuvälineiden saralta. Ihastusta herätti etenkin Taikalattia – Magic Carpet, joka herätti tavallisen lattian eloon ja teki siitä interaktiivisen alustan oppimiseen, kuntoutukseen ja monipuoliseen liikkumiseen.

Seuraava multisensorisen työn verkostopäivä järjestetään Forssassa ensi syksynä.

Osa Vaalijalan multisensorisen työn verkostopäivän esityksistä on nähtävissä Papunetin multisenso-verkoston verkkosivuilla osoitteessa http://papunet.net/multisenso-verkosto.

Vaalijalassa järjestetty multisensorisen työn
verkostopäivä kokosi reilut sata alan toimijaa yhteen.
Taikalattia herätti kiinnostusta. Esko Vihava näytti,
kuinka lattian saa reagoimaan monin eri tavoin
käyttäjien toimintaan.

Tero Eloranta

Jaa artikkeli