BLOGI 22.8.2019

#medianmestareiksi #vaalijalassa #lastenjanuortenkuntoutus

Olemme kehittämässä Vaalijalan lasten ja nuorten kuntoutuksen viitekehystä yhteneväiseksi ja läpinäkyväksi. 

Olemme kehittämässä Vaalijalan lasten ja nuorten kuntoutuksen viitekehystä yhteneväiseksi ja läpinäkyväksi. Lasten ja nuorten psykiatrinen ja psykososiaalinen kuntoutus sisältää monia osa-alueita. Tärkeää osaa lasten ja nuorten kuntoutuksessa näyttelee digimaailma, ts. ”some” ja digipelaaminen. Vanhempien kanssa keskustellessa tulee esille, kuinka voimattomia vanhemmat voivat olla lastensa some- ja pelimaailman kiemuroissa. Mietimme Vaalijalassa, että erityisesti mediavalistukseen ja kasvatukseen meidän tulee erityisesti kiinnittää huomiota. Mediakasvatus ei voi olla ainoastaan lasten ja nuorten mediakäytön ja pelaamisen rajoittamista siten, että kerätään puhelimet ja tabletit pois ja annettaan vain vähän aikaa lasten olla laitteillaan. Pyrimme hauskalla ja mielenkiintoisella tavalla opettamaan lapsia ja nuoria mediakäytännöissä. Nyt uutisoidaan paljon sosiaalisen median vaaroista myös, joita opetamme välttämään.

Tämän päivän lapset syntyvät keskellä teknologian täyteistä ja mediarikasta maailmaa. Lapset oppivat ja omaksuvat helposti toimimaan sosiaalisessa mediassa ja käyttämään sekä hyödyntämään mediavälineitä. Meidän aikuisten on ajoittain hankala pysyä heidän perässä. Mediamaailma kiinnostaa lapsia kovasti houkuttelevan sisältönsä ansiosta. Maailma on median myötä laajentunut ns. helpommin tavoitettavaksi. Siellä löytyy paljon niin hyödyllistä ja hauskaa ajanvietettä kun taas pelottavaa ja jopa vahingoittavaa sisältöä.  

Aikuisten vastuulla on huolehtia lapsen ja nuorten tarvitsemasta mediakasvatuksesta. Mediakasvatusta voi toteuttaa monella eri tavalla. Se voi olla suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, joka kohdennetaan yksilön tarpeisiin, mutta tärkeintä kuitenkin on, että aikuinen on tietoinen mitä lapsi ja nuori mediassa tekee.

Aikuisen tehtävä on antaa tukea, ohjata ja keskustella asioista, joita nousee median käytöstä. Tämä tukee lasten ja nuorten kasvua taitaviksi ja vastuulliseksi median käyttäjiksi. Opettamalla ja oppimalla yhdessä voidaan välttää lasta ja nuorta kohtaamasta hänen ikätasolleen haitallisia asioita tai ainakin olla tukena ja apuna jos näin pääsee tapahtumaan. Monille aikuisille median ja teknologian käyttö on vieraampaa ja koetaan, ettei pysytä mukana jatkuvasti muuttuvassa ja uusiutuvassa maailmassa. Internet tarjoaa kuitenkin lapsille ja nuorille paljon mahdollisuuksia ja tämän vuoksi heidän taitojaan tulisi vahvistaa eikä vain rajoittaa mahdollisten riskien vuoksi.

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa mediakasvatus alkaa syksyllä yksiköissä. Mediakasvatusta järjestetään sekä lasten- ja nuorten sekä aikuisten kuntoutusyksikköihin suoraan asiakkaille ja myös heidän hoitajansa ovat kuulolla, jotta jaamme yhteistä linjaa lasten ja nuorten kasvatuksessa. Myös Sateenkaaren koulu on tietoinen mediakasvatuksen sisällöistä.

Mediakasvatuksessa painottuu positiivisuus, yhdessä opettelu ja taitojen vahvistuminen. Syksyn aikana yhdeksässä yksikössä käynnistyy kerran viikossa toteutettava mediatunti, joka kestää viiden viikon ajan. Tunneilla käsitellään eri aiheita painottaen asiakkaiden vahvuuksia toimia median käyttäjinä ja tarkoituksena tutustua yhdessä myös median tuomiin haasteisiin arjessa. Tuntien aiheita ovat mm. kriittinen medialukutaito, sosiaalinen media, yksityisyys mediassa, ikärajat ja lait sekä median herättämät tunteet. Viimeinen tunti toteutetaan Pieksämäellä sijaitsevassa Linna Caféssa, jossa on mahdollisuus päästä tutustumaan ja kokeilemaan virtuaalisen pelimaailman ja todellisuuden parhaat palat turvallisessa ympäristössä.

Median ja teknologian käyttö on iso osa lasten ja nuorten arkea, joka myös lasketaan yhdeksi hyvinvointia tukevaksi tärkeäksi osa-alueeksi ja heidän perusoikeudeksi. Tämän vuoksi on tärkeä tutustua, tutkia ja ohjata lapsia ja nuoria median käytössä ottaen huomioon myös heidän vahvuutensa positiivisesti. Tutustumalla median maailmaa yhdessä voimme tulla tietoisemmaksi ja oppia uusia mediataitoja yhdessä, vaikkei meistä ihan mediamestareita tulisikaan (ei ainakaan aikuisista!). Aloitamme nyt tästä ja myöhemmin mietimme, kuinka lasten koteihin voimme jakaa apua tukea lasten ja nuorten mediakasvatuksessa yhteisin linjoin. :)

Mediamiettein konsultoivan ja kuntouttavan perhetyön kuntoutuskoordinaattori Minna Moilanen ja kuntoutuksen johtaja Maarit Rantakurtakko

Maarit Rantakurtakko
Kuntoutuksen johtaja

Jaa artikkeli