BLOGI 18.1.2016

Kieli on valoa, joka avaa ovia.

"Kieli on valoa, joka avaa ovia." Näin totesi Vuoden pakolaisnaiseksi valittu Theresa Ngouth.

”Kieli on valoa, joka avaa ovia.” Näin totesi Vuoden pakolaisnaiseksi valittu Theresa Ngouth. Theresa saapui Suomeen vuonna 2004 Sudanista. Hän on puhunut paljon mediassa suomen kielen oppimisen tärkeyden puolesta osana kotoutumisprosessia. Erityisesti hän on painottanut, että kieltä voi oppia vain silloin, kun sitä pääsee käyttämään; puhumaan, miettimään sanoja, tekemään virheitä ja onnistumaan itsenäisesti uudessa tilanteessa. Viime vuoden lopussa Selkokeskus ja Yle Uutiset selkosuomeksi haastoivat suomalaiset työpaikat mukaan Puhu selkokieltä -kampanjaan. Kampanjan tarkoitus oli herätellä ihmisiä havahtumaan siihen, että suomea voi puhua helpolla ja yksinkertaisella tavalla, joka tukee vieraskielisten oppimista.

Selkokielisyys, selkeästi puhuminen ja helpolla tavalla asioiden ilmaisu kuuluu myös ehdottomana osana erityistä tukea tarvitsevien, kehitysvammaisten ja puhevammaisten henkilöiden kanssa keskusteluun. Näin ollen asia on meille vaalijalalaisille yhteinen ja tärkeä. Asioiden ilmaisu niin, että juttukumppanimme ymmärtää hänelle suunnatun viestin, mahdollistaa monia asioita arjessa. Arkiaskareet helpottuvat, kun ohjeet ja pyynnöt esitetään niin, ettei tule epäselvyyksiä. Tämä voi tarkoittaa yksinkertaisten ja lyhyiden puhuttujen viestien lisäksi erilaisten AAC-keinojen eli puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen hyödyntämistä. Ohjetta voi esimerkiksi kirjoittaa, piirtää, havainnollistaa kuvin ja viittomin puheen rinnalla.

Puhevammaisuus voi ilmetä kahteen suuntaan. Henkilöllä voi olla pulmia puheen tuottamisessa, jolloin hän tarvitsee ehdottomasti tukea ja apua oman ilmaisunsa mahdollistamiseen. Tämän lisäksi puhevammaisuus voi ilmetä puheen ymmärtämisen vaikeuksina. Tällöin henkilön on vaikea ottaa vastaan kaikki tarpeellinen informaatio puhutusta kielestä. Monella puhevammaisella henkilöllä pulmaa on myös molempiin suuntiin. Yksinkertaisen kielen käyttäminen, selkokielisyys, on avaintekijä onnistuneeseen viestimiseen puhevammaisten henkilöiden kanssa.

Tarvitsemme työvälineitä kaikkeen tekemiseemme. Tässä sinulle muistin virkistykseksi muutama neuvo selkokielen puhumiseen. Aina on varaa hioa omia taitoja. Tehdään jokainen oma osamme, jotta kielen valo avaisi mahdollisimman monia uusia ovia!

  • Käytä yleistä, tuttua puhekielen sanastoa.
  • Selitä vieraat tai käsitteelliset sanat.
  • Korosta sanomasi ydinsanoja.
  • Suosi lyhyitä ilmauksia ja puhekielenomaisia rakenteita.
  • Puhu rauhallisella tahdilla; älä kuitenkaan hidasta puhettasi luonnottomasti.
  • Tauota puhettasi sopivasti siten, että asiakokonaisuuksien väliin tulee hiukan normaalipuhetta pidempi tauko. Asiakokonaisuuden sisällä pitkiä taukoja ei suositella.
  • Älä pakkaa vuoroasi täyteen tietoa, puhu yhdestä asiasta kerrallaan.
  • Anna konkreettisia esimerkkejä, jos aihe on abstrakti tai uusi.
  • Ota kaikki keinot käyttöön. Hyödynnä AAC-keinojen kirjoa aina kun mahdollista.
  • Usein vaikeuksia tuottanut kohta selviää paremmin keskustellen ja kysellen kuin luennoimalla. (lähde: www.papunet.net/selkokeskus)

Heidi Laurila
Kommunikaatio-ohjaaja/puhevammaisten tulkki

Jaa artikkeli