BLOGI 28.12.2018

Hyvää Uutta Vuotta 2019!

Meillä Vaalijalan Nenonpellon yksiköissä on takana monelta osin huikea vuosi 2018!

Psykososiaalisen kuntoutuksen yksikkö Koralli valmistui helmikuussa. Nyt on trilogia valmis eli Apollo, Suvanto ja Ylätalo ovat jääneet vain muistoihin asiakkaineen ja tarinoineen. Asiakkaat ovat muuttaneet asumaan omiin koteihinsa tai palvelukoteihinsa. Tilalle on tullut psykiatrinen kuntoutusyksikkö Reimari, neuropsykiatrinen kuntoutusyksikkö Eranto ja psykososiaaliseen kuntoutukseen perehtynyt Koralli, jotka tarjoavat kukin sarallaan tavoitteellista ja määräaikaista kuntoutusta erityistä tukea tarvitseville aikuisille.

Aikuisten yksiköistä on muutettu vuoden mittaan sekä Vaalijalan että muiden ylläpitäjien palvelukoteihin tai omiin koteihin kotiseuduilleen. Tämän vuoksi on Neliapilan kuntoutusyksikön toiminta loppunut keväällä ja hoivayksikkö Saaren toiminta loppuu tammikuussa 2019. Viimeinen jäljellä oleva hoivayksikkö periaatteessa myös lakkaa vuoden vaihteessa, kun Puistolan hoivayksikkö muuttuu kuntoutusyksiköksi. Puistolan kuntoutuksen viitekehys jatkaa päivätoimintayksikkö Aistituvan kehittämää viitekehystä eli multisensorista kuntoutusta, joka perustuu kaikkien aistien kautta saatavaan hyvään oloon ja tätä kautta kuntoutumiseen, hyvään elämään. https://www.vaalijala.fi/aistitupa

Myös Sarastuksessa ja Satamassa remontoitiin tiloja enemmän asiakastarpeita vastaaviksi. Sataman yläkertaan tuli näin neljän nuoren miehen psykiatrista ja psykososiaalista kuntoutusta tarjoava yhteisöllinen Wirta-yksikkö nuorten naisten Luoto-yksikön kaveriksi. Kaikkinainen muutos, sekä uusien yksiköiden perustaminen että yksiköiden lopettaminen vaatii esimiehiltä muutosjohtajuuden osaamista ja kaikilta sopeutumista ja kehittymistä, mukana oloa muutoksessa.

Lasten ja nuorten oppilaskodit toimivat tiiviissä yhteistyössä Sateenkaaren koulun kanssa. Sateenkaaren koulun uusi koulurakennus tulee olemaan ensimmäinen täysin uusi rakennus Nenonpellon alueella moneen vuosikymmeneen. Kengätön koulu valmistuu elokuussa 2019. Se tarkoittaa, että ulkokengät vaihdetaan pois tultaessa koulun tiloihin. Uusi koulu saa monitoiminnalliset ulkoilutilat, jotka ovat myös iltaisin ja kesäisin käytössä Nenonpellossa. Tänä syksynä Sateenkaaren koulu täyttyi ennätysmäärin oppilaista ja tilojen loppuessa Nenonpellosta kaksi luokkaa siirtyi opiskelemaan Tahiniemen koululle, jolloin pitkään tyhjänä ollut koulu sai tämän myötä uuden elämän peruskoulun tiloina.

Vaalijalasta kysytään osaavaa, ammattitaitoista lasten ja nuorten kuntoutusta edelleen. Perheet ovat yhä enemmän mukana lasten ja nuorten kuntoutuksessa. Niinpä vuoden 2018 aikana on aloitettu uuden perheiden ja lasten yksikön suunnittelua Nenonpeltoon. Suunnitteluun on otettu mukaan eri ammattiryhmiä ja lasten kuntoutuksessa työskenteleviä sekä perhetyötä tekeviä henkilöitä. Uuden yksikön laaja peruskorjaus alkaa toukokuulla 2019. Uudet tilat korvaavat entisen Kompassi-yksikön tilat ja yksiköstä tulee hyvin perhe- ja lapsilähtöinen, jossa pystytään toteuttamaan yksilöllistä kuntoutusta pienissä ryhmissä kiintymyssuhdeperusteisen viitekehyksen mukaisesti.

Päiväaikainen toiminta eli toiminnallinen kuntoutus otti aimo harppauksen eteenpäin kehittämistyössä. Jo 2017 yhdessä avopalveluiden henkilöstön ja Nenonpellon toiminnallisen kuntoutuksen henkilöstön kanssa aloitettu Linnan Cafeen toiminta laajentui yläkerran viihtyisiksi kokous- ja harrastetiloiksi, joissa toteutetaan vuonna 2017 alkanutta kurssimuotoista päiväaikaista toimintaa asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Nämä työryhmät kehittivät oletettavasti Suomen ensimmäisen päiväaikaisen toiminnan tiekartan, ”Pieksämäen tekemisen kartan”, joka perustuu erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden valinnan vapauteen. Päiväaikaisen toiminnan tiekarttaan pääset tutustumaan https://www.vaalijala.fi/pieksamaki_paivaaikainen_tekeminen Myös Green Care ja Blue Care –toimintaa kehitettiin edelleen yhtenä kuntoutuksen tärkeänä ja pidettynä osana. Ja eläinpiha sai uuden asukkaan, suloisen minipossu Pulkkisen.

Vuonna 2018 kiinnitimme erityisesti huomiota asiakaspalautteen saamiseksi. Jo parin vuoden ajan Nenonpellon yksiköissä on pidetty asiakasraateja puolen vuoden välein siten, että jokaisessa yksikössä on valmistauduttu raatiin keräämällä yksikön palautetta tiettyihin teemoihin yhteisökokouksissa. Yksiköstä valittu edustaja on tuonut yksikön palautteen asiakasraatiin. Raateja on ollut kolme; aikuisille, nuorille ja lapsille omansa. Syksyllä kehitimme Webropol-kyselyn, jolla kysytään jokaiselta asiakkaalta palaute hänen omalla kommunikointikeinollaan näistä teemoista puolivuosittain. Näin saamme paremmin analysoitua yksiköiden asiakaspalautteen, jonka perusteella kehitämme toimintaa. Moni asia on mennyt eteenpäin asiakaspalautteen johdosta. Myös asiakaspalautteen tuomat kiitokset lämmittävät mieltä! Seuraavaksi kehittämiskohteeksi otamme sidosryhmäpalautteen keräämisen.

Suuri muutos ja ponnistus syksyn aikana oli ennen hyvin monimutkaisen palveluhinnoittelun uudistaminen. Nenonpellon yksiköiden palveluhinnoittelu uudistui kokonaan. Palveluhintaryhmiä on kaksi eli aikuisten yksiköiden palveluhinnoittelu ja oppilaskotien palveluhinnoittelu. Molemmissa on kuusiportainen palvelukuvaukseen perustuva hinnoittelu. Entiset asiakashinnat sijoitettiin uusiin palveluluokkiin ja uudet hinnat tulevat voimaan vuoden vaihteessa. Hinnoittelu tasataan vuoden 2019 aikana siten, että yksilölliset palveluhinnat vastaavat asiakkaan tarvitsemia palveluja.

Tämän kaiken sisäisen kehittämistyön rinnalla olemme olleet mukana sekä maakunnallisten että valtakunnallisten sote- ja lainsäädäntöuudistusten kehittämistyöryhmissä. Sateenkaaren erityiskoulu on mukana valtakunnallisessa VIP eli vaativan erityisen tuen verkostotyössä. On kaikin puolin tärkeää olla tietoinen yhteiskunnan vaateista ja muutoksista ja vastattava toiminnan kehittämisellä myötäillen näitä muutoksia. Vain siten laadukkaiden palvelujen olemassa oloa ja kehittämistä voidaan perustella.

Toiminnan kehittyessä ja erikoistuessa näyttöön perustuvaan kuntoutukseen tarvitaan osaavaa henkilökuntaa. Tähän Vaalijala on aina vastannut kiitetyillä täydennyskoulutusohjelmilla. Lasten ja nuorten yksiköiden osaamista on kehitetty myös yhteistyöllä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Työnantajan tukemaan ja Itä-Suomen yliopiston järjestämään ”Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi, 25 op” lähti syksyllä opiskelemaan 32 työntekijää. Seurakuntaopiston kanssa yhteistyössä suunnitellut ”Mielenterveys- ja päihdetyön ammatti- ja erikoisammattitutkintojen” opintokokonaisuudet alkavat tammikuussa 2019.

Saimme kesäkuussa palkkion suuresta useamman vuoden ponnistelusta ja kehittämistyöstä eli saimme koko organisaatiolle ISO 9001 laatusertifikaatin. Tämä tarkoittaa, että meillä on käytössä sertifioitu ISO 9001:2015 laatujärjestelmä. Toki kehitystyö ja laadunvarmistus jatkuvat edelleen sekä sisäisin että ulkoisin auditoinnein että toimintaa ja ohjeistuksia kehittäen. Tätä upeaa saavutusta ei voi liikaa hehkuttaa!

Kiitokset puolestani sekä asiakkaille, sidosryhmille että kaikille Vaalijalan toimijoille upeasta vuodesta sekä menestyksellistä Uutta Vuotta 2019

toivottelee Maarit Rantakurtakko, kuntoutuksen johtaja

Maarit Rantakurtakko
Kuntoutuksen johtaja

Jaa artikkeli