BLOGI 16.3.2021

Hyvää kevään alkua Homma haltuun -hankkeesta

Homma haltuun­-Toiveista työhön -hanke on Vaalijalan hallinnoima hanke ajalla 1.1.2021-31.12.2022.

Homma haltuun­-Toiveista työhön -hanke on Vaalijalan hallinnoima Etelä- ja Pohjois-Savon sekä Keski-Suomen alueella toimiva sosiaali- ja terveysministeriön (STM) rahoittama ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koordinoima hanke ajalla 1.1.2021-31.12.2022. Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamia (17 milj. €) Työkykyohjelman hankkeita on yhteensä 22 eri puolella Suomea. Työkykyohjelmassa painopiste on olemassa olevan työ- ja toimintakyvyn vahvistamisessa ja työllistymisen edistämisessä. Homma haluun-hankkeen kokonaisarvo on 475 000 euroa ja Vaalijalan omarahoitusosuus hankkeen hallinnoijana on 20 %.

Valtionavustushankkeiden tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön työkyvyn tuen ja tuetun työllistymisen menetelmiä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tuetun työllistymisen menetelmät on Työkykyohjelman toimenpidekokonaisuus, johon Homma haltuun-hanke vastaa. Tuetun työllistymisen menetelmät- kokonaisuudessa on kolme tavoitetta. Tavoitteena on vahvistaa ja selkiyttää sosiaalihuollon työllistymistä tukevaa palvelupolkua. Lisäksi tavoitteena on ottaa käyttöön laatukriteereihin perustuva tuetun työllistymisen työhönvalmennus sekä vahvistaa ammattilaisten tuetun työllistymisen osaamista.

Työkykyohjelman hankkeet tekevät tiivistä yhteistyötä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman, työllisyyden kuntakokeilujen, Kelan ja muiden sidosryhmien kanssa. Homma haltuun- hankkeen yhteistyökumppaneita ovat: alueiden työllisyyspalvelut ja ohjaamot, Kela, TE-palvelut, Essote, Kuntoutussäätiö, Kehitysvammaliitto, Mielenterveyden keskusliitto ja Vates-säätiö.

Homma haltuun -hanke on aloittanut toimintansa vuoden 2021 alussa. Hankkeesta vastaa avopalveluiden palvelupäällikkö, lisäksi hankkeessa on projektikoordinaattori ja kolme projektityöntekijää pilottipaikkakunnilla Pieksämäellä, Mikkelissä ja Varkaudessa. STM:n ja Työkykyohjelman tavoitteita on kirkastettu ja hankkeen omat tavoitteet ja toimenpiteet on hiottu vastaamaan valtakunnan tason tavoitteita. Projektityöntekijät ovat tehneet taustatyötä omasta pilotoitavasta toiminnasta esim. etsimällä ja perehtymällä selvityksiin ja tutkimuksiin, joiden pohjalta on tuotettu kokoavaa materiaalia.

Hankkeessa kehitetään ja mallinnetaan laatukriteereihin perustuva tuetun työllistymisen työhönvalmennus. Varkaudessa pilotoidaan osuuskuntatoiminnan ja yrittäjyyden mahdollisuuksia osatyökykyisten työllistymiseksi palkkatyöhön. Mikkelissä pilotoidaan Job center-mallia, kehitetään alihankintamallia sekä organisoidaan avotyötoiminta uudelleen, jotta osatyökykyiset etenisivät palkkatyöhön entistä paremmin. Pieksämäellä puolestaan kehitetään palkkatyömallia Vaalijalassa. Tavoitteena on, että vuoteen 2022 mennessä Vaalijalaan on luotu 100 palkkatyöpaikkaa kehitysvammaisille. Pilotit toimivat aluksi omilla paikkakunnilla, mutta vuoden 2022 aikana on tarkoitus levittää ja juurruttaa toimivia käytäntöjä Vaalijalan yksiköihin. Tavoitteena on myös vahvistaa ammattilaisten osaamista tuetun työllistymisen menetelmistä. Osaamista pyritään vahvistamaan erilaisilla koulutuksilla, tilaisuuksilla sekä yhteistyöllä sidosryhmien kanssa esim. KVANK, Etelä-Savon vammaisfoorumi ja Pohjois-Savon asiantuntijaryhmä.

Homma haltuun -hanke järjestää maaliskuussa Teamsin välityksellä infotilaisuuden Vaalijalan henkilöstölle, jossa kerrotaan tarkemmin hankkeen suunnitelmista ja tulevasta toiminnasta. Info tullaan tallentamaan, joten se on myöhemminkin katsottavissa. Pilottien toiminta käynnistyy myös pikkuhiljaa pilottipaikkakunnilla.

Hankkeesta vastaava/Avopalvelujen palvelupäällikkö
Jenni Rytkönen, puh. 040 352 8758, jenni.rytkonen@vaalijala.fi

Projektikoordinaattori
Tiina Hiltunen, puh. 040 481 6054, tiina.hiltunen@vaalijala.fi

Projektityöntekijät:
Hanna Tirri, puh. 040 481 6068, hanna.tirri@vaalijala.fi (Pieksämäki)
Henna Kautovaara, puh. 044 389 9739, henna.kautovaara@vaalijala.fi (Varkaus)
Reijo Pöyry, puh. 040 481 6066, reijo.poyry@vaalijala.fi (Mikkeli)

Tiina Hiltunen
Projektikoordinaattori

Jaa artikkeli