BLOGI 2.3.2016

Aistituvalla on ovet auki

Aistituvalla on ovet auki multisensoriseen elämysmaailmaan.

Aistituvalta Taru ja Mia kevätterveisin!

Multisenso-menetelmässä käytetään erityisesti siihen tarkoitukseen luotuja elämysympäristöjä. Tarkoituksena on tarjota ympäristöä, johon on helppo ja miellyttävä tulla. Toiminta ajatuksena on tukea kunkin asiakkaan osallisuutta ja elämänhallintaa. Aistituvan toiminnassa korostetaan moniaistisessa ympäristössä aisteja aktivoivia elämyksiä.  Asiakkaan osallisuuden tukeminen kuuntelevalla kohtaamisella ja kunkin omalla kommunikaatiotavalla lisää asiakkaan elämänhallintaa ja osallisuutta.

Erilaiset mielikuvatarina- ja elämystuokiot viihtyisän ja moniaistisen ympäristön kanssa mahdollistavat eri aistien käyttöä. Esteettinen ympäristö rauhoittaa ja antaa silmän iloa. Kuuloaistia aktivoidaan musiikilla, ihmisen ja luonnonäänillä. Tuntoaisti saa virikkeitä erilaisista pinnoista ja miellyttävistä esineistä, joita voi kosketella. Hajuaistia stimuloidaan tuoksuilla ja makuaistia voidaan aktivoida ruualla ja juomilla.

Eri aistien kautta tulevien miellyttävien kokemusten ja elämysten avulla saavutetaan aktivoivan toiminnan ja rentoutuksen tasapaino, jolloin löytyy suotuisa vireystila oppimiselle, luovuudelle, tunteille ja itseluottamuksen rakentumiselle. Voimauttava vuorovaikutus luo turvallisuutta ja hyvinvointia.

Rocking-chair keinutuoli tarjoaa mahdollisuuden rentoutumiseen.

Akva senso -patjalla on mahdollisuus kokea kehon hahmotusta ja rentoutua.

Järjestämme erilaisia multisenso-tapahtumia ja rentoutumishetkiä vaihtuvilla teemoilla.
Syksyllä 2015 meillä oli metsäteemaviikko.
Video: Metsäretki

Kevätkautena 2016 haluamme tarjota elämyksiä ja kokemuksia itämailta.
Video: Kaksi itämaista tanssijaa

Jaa artikkeli