ARTIKKELI 15.6.2022

VAVE-hanke toi vetoa ja pitoa vammaisalalle

Vammaisala herättää nyt kiinnostusta ja alan koulutukseen on entistä enemmän vetoa.

Projektipäällikkö Piia Suihkonen on aidosti ylpeä VAVE-hankkeen työstä ja saavutuksista. Hän on ollut kymmen vuotta vammaisalalla ja hankkeen myötä vahvistui myös oma käsitys siitä, että vammaisalalla tehdään tänä päivänä todella hienoa ja monipuolista työtä.
Projektipäällikkö Piia Suihkonen on aidosti ylpeä VAVE-hankkeen työstä ja saavutuksista. Hän on ollut kymmen vuotta vammaisalalla ja hankkeen myötä vahvistui myös oma käsitys siitä, että vammaisalalla tehdään tänä päivänä todella hienoa ja monipuolista työtä.

Kesäkuun lopussa 2022 päättyvä kaksivuotinen Vammaisalan vetovoima ja koulutuksen kehittäminen (VAVE) -hanke onkin saanut lyhyessä ajassa paljon aikaiseksi, vaikka korona vaikutti työhön käytännössä koko hankkeen ajan.

”Vammaisalaa ei ole tähän saakka oikein tunnettu kunnolla. VAVE-hankkeessa saimme kiinnostuksen heräämään ihan sillä, että on tultu hyvin asian kanssa esille”, sanoo projektipäällikkö Piia Suihkonen.

Vammaisalan vetovoimaisuutta on hankkeessa lisätty muun muassa brändäyksellä eli pyritty yksinkertaisesti muuttamaan viestinnän avulla alasta yleisesti valalla olevia mielikuvia. Avuksi tähän työhön otettiin sosiaalisen median kanavat.

”Toteutimme hankkeen aikana kolme some-kampanjaa, joista viimeisin tehtiin peräti 18 toimijan yhteistyönä. Näin saimme valtakunnallista näkyvyyttä”, kertoo Piia Suihkonen.

Yhteistyötä on tehty myös tubettaja Pinkku Pinskun kanssa, jonka video keräsi lähes puoli miljoonaa katselukertaa Tik Tokissa. Video suorastaan räjäytti Tik Tokin.

”Harvoin videoita katsotaan aivan loppuun saakka, mutta meidän Pinkku Pinskun kanssa yhteistyössä tekemä video kiinnosti katsojia loppuun saakka”, Piia Suihkonen sanoo.

Myös hankkeen aikana toteutetut neljä webinaaria tavoittivat hyvin ihmisiä, sillä niihin osallistui yhteensä yli 700 osallistujaa.

Alan koulutus kiinnostaa

Vammaisalan vetovoiman lisääntyminen näkyy aivan konkreettisesti alan koulutukseen hakeutumisessa. Vuodesta 2019 vuoteen 2021 hankkeessa mukana olevissa toisen asteen oppilaitoksissa hakijamäärät nousivat peräti 86 prosenttia.

Vastaavasti Diakonia-ammattikorkeakoulun avoimeen ammattikorkeakouluun hankkeen aikana kehitetty Osaamista vammaistyöhön -osaamiskokonaisuuden opiskelijamäärät nousivat muutamasta yksittäisestä opiskelijasta peräti 55 opiskelijaan vuonna 2021 ja keväällä 2022 opinnot aloitti 30 opiskelijaa.

Työvoimapulan lisäksi Suomessa kärsitään Piia Suihkosen mukaan siitä, ettei opintoja ole yksinkertaisesti saatavilla kaikkialla. Esimerkiksi sosiaalialan koulutuksia tarjoavien suomenkielisten ammattikorkeakoulujen tutkintojen opintosuunnitelmissa vain alle puolessa on vammaisalan opintojaksoja. Yleisimmin niitäkin on 3-10 opintopisteen verran.

”Terveysalalla tilanne ei ole parempi, sillä vain muutamassa oppilaitoksessa on tarjolla vammaisalan opintoja ja niitäkin maksimissaan vain kolmen opintopisteen verran. Osin näistä syistä hankkeen aikana rakennettiin Diakiin avoimeen ammattikorkeakouluun 39 opintopisteen osaamiskokonaisuus, joka parantaa osaltaan koulutustarjontaa”, sanoo Piia Suihkonen.

Työvaltaista oppimista ja työkokeilua

Hankkeessa toteutettiin myös 15 osaamispisteen laajuinen Työntekijänä kehitysvammatyössä (Tyke) -kurssi Esedulle, Samiedulle ja Step-koulutukselle. Koulutus perehdyttää kehitysvammaisuutteen ja kehitysvammaisten ihmisten kohtaamiseen.

”Työvaltaiseen oppimiseen kehitettyä polkua pitkin on valmistunut lisäksi 12 lähihoitajaa. Tämä on ollut etenkin maahanmuuttajille hyvä tapa opiskella alaa, koska mallissa puolet opiskelusta tapahtuu työelämässä ja toinen puoli oppilaitoksessa”, toteaa Piia Suihkonen.

Lisäksi hankkeen aikana on kehitetty erityistä työkokeilumallia, joka mahdollistaa vammaisalasta kiinnostuneelle alan työtehtävien lyhyen kokeilun. Työkokeiluun voi alasta kiinnostunut henkilö tulla myös hoitoalan ulkopuolelta.

Lisää teknologiaosaamista alalle

Vammaisalalla työskentelevien pitovoimaa on VAVE-hankkeessa kehitetty muun muassa erilaisten teknologiapilottien avulla. Ne ovat lisänneet alalla työskentelevien teknologiaosaamista sekä tuoneet uusia teknisiä innovaatioita helpottamaan ja parantamaan arjen työtä.

”Teknologiapilotteja toteutettiin kymmenen, joista osa tuli jäädäkseen ja osa jäin kokeiluksi”, kertoo Piia Suihkonen.

Vaalijalan kuntayhtymä oli vahvasti mukana pilottien toteutuksessa. Kuntayhtymän henkilökunnan käyttöön saatiin hankkeen myötä oma Moodle-oppimisympäristö sekä koulutettiin yksiköihin digivastaavia, jotka vahvistavat oma yksikkönsä digitaalisuuden ja hyvinvointiteknologian osaamista.

Vaalijalassa on otettu pilotoinnin kautta käyttöön virtuaalisen todellisuuden (VR) ja lisätyn todellisuuden (AR) -sovellukset kuntoutuksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tukena. Lisäksi asumispalveluissa on kokeiltu etävideopalvelua, jossa asukas saa tabletin kautta ilta- ja yöaikaan tarvittaessa  etäyhteyden ohjaajaan. 

”Kaikki, mitä hankkeessa on saatu rakennettua myös jatkuu ja kehittyy hankkeen jälkeen. Koulutuksen jatkuvat ja yhteistyöverkostojen toiminnalle on sovittu jatkoa. Myös hankkeessa kehitettyä kummitoimintaa jatketaan”, kertoo Piia Suihkonen.

Yksi konkreettinen VAVE-hankkeen työn jatkaja on Erilaisia polkuja vammaisalalle -malli. Se on havainnollinen tietopaketti verkossa oman opinto- ja urapolun etsintään. Mallin tavoitteena on tuoda esille vammaisalan monipuolisia opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksia.

Etelä-Savossa toimivan Vammaisalan vetovoima ja koulutuksen kehittäminen (VAVE) -hankkeen tarkoituksena on lisätä kehitysvamma-alan vetovoimaa, vahvistaa alan koulutusta, osaamista ja parantaa työvoiman saatavuutta alalle. Hanke käynnistyi vuoden 2020 alussa ja se päättyy vuoden 2022 kesäkuun lopussa. Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina ovat STEP-koulutus (Kirkkopalvelut ry), Etelä-Savon Koulutus Oy, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Savas-Säätiö ja Vaalijalan kuntayhtymä. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus ja hankeen toteuttajat.

Jaa artikkeli

Lisää luettavaa

ARTIKKELI 24.11.2021 Henkilöstö

Korona mullisti sairaanhoitaja Minna Pessan työn

ARTIKKELI 24.11.2021 Henkilöstö

Vaalijala yllätti työpaikkana positiivisesti

ARTIKKELI 24.11.2021 Henkilöstö

Hyvinvointia ja parempaa jaksamista työssä Epassilla

ARTIKKELI 24.11.2021 Henkilöstö

Mentorit ovat uuden työntekijän rinnalla kulkijoita

ARTIKKELI 15.6.2022 Henkilöstö

Monien mahdollisuuksien työpaikka Vaalijalassa

ARTIKKELI 16.12.2022

Haikean iloinen kutsuvierasjuhla

Artikkelit ››