ARTIKKELI 5.10.2022

Vaalijala hyödyntää jatkossa yksiköiden johtamisessa RAI-arviointien tietoa

Vaalijalassa on laajennettu RAI-arviointivälineen käyttöä. Jatkossa sitä käytetään erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden kuntoutuksen arviointien ohella kokonaisten kuntoutusyksikköjen analysoinnissa.

RAI-arviointivälineen ns. Laatumoduulin avulla arvioinneista voi tehdä kuntoutusyksikkökohtaisia analyyseja. Kuvassa menossa pelituokio Pieksämäen Pappilanmäen palvelukodissa.
RAI-arviointivälineen ns. Laatumoduulin avulla arvioinneista voi tehdä kuntoutusyksikkökohtaisia analyyseja. Kuvassa menossa pelituokio Pieksämäen Pappilanmäen palvelukodissa.

Tavoitteena on laajentaa RAI-arviointivälineen käyttö koskemaan myös Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen koko organisaation johtamista.

RAI-arviointien tekeminen aloitettiin Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa loppuvuodesta 2017. Tähän mennessä yksittäisiä RAI-arviointeja on asiakkaille tehty vähän vajaat 2 000 kappaletta Vaalijalan avopalveluissa sekä osaamis- ja tukikeskuksessa.

RAI-arviointimenetelmä on yksi laadun seurannan kriteereistä ja RAI-arviointi tehdään kaikille asiakkaille osaamis- ja tukikeskuksessa asiakkaan tullessa kuntoutukseen, hänen lähtiessään sekä säännölliset seuranta- arvioinnit tehdään vähintään puolivuosittain. Uutena asiana osaamis- ja tukikeskuksella on otettu käyttöön ns. Laatumoduuli, jonka avulla arvioinneista voi tehdä kuntoutusyksikkökohtaisia analyyseja.

”RAIsoft on tehnyt meille kymmenen analyysia valmiiksi aikuisten kehitysvammaisten interRAI-ID sekä lasten ja nuorten interRAI-ChyMH-DD arviointivälineeseen. Analyyseja mietittiin yhdessä meidän laaturyhmämme ja ohjelmistontoimittajan kanssa”, kertoo Vaalijalan RAIsoft pääkäyttäjä Marja Jantunen.

Yksikön esihenkilö voi seurata omaa yksikköä RAIsoftin eri mittareista saatavan tiedon myötä. Mittareita ovat esimerkiksi asiakkaiden haastavan ja häiritsevän käyttäytymisen mittari, kommunikoinnin haasteet, ristiriidat vertaisten kanssa tai erilaiset sosiaalisen käyttäytymisen mittarit. Mittaritieto on pohjana Laatumoduulin analyysien tekemisessä. Jokainen esihenkilö voi luoda myös omia tarvitsemiaan yksikkökohtaisia analyyseja valmiin kymmenen analyysin lisäksi.

”Esihenkilö näkee Laatuanalyysin avulla, millaisia asiakkaita hänellä on kuntoutuksessa. Jos asiakkailla on paljon vaikkapa haastavaa käyttäytymistä, voidaan esimerkiksi henkilöstön koulutusta lähteä suunnittelemaan tältä pohjalta. Tämä uusi laajennus tuokin esihenkilöille ennen kaikkea uusia välineitä tiedolla johtamiseen”, toteaa Marja Jantunen. 

Uuden yksikkötason analysoinnin käyttöönotto on vasta alkanut Vaalijalassa. Esihenkilöstöä on koulutettu ja ohjeistusta on annettu esihenkilöille.

”Vielä meillä ei siis ole tietoa, minkä verran uutta johtamisen työvälinettä on yksiköissä käytetty. Enkä osaa sanoa, mitä kaikkea tietoa RAI-arviointivälineen Laatumoduulin kautta yksiköissä voidaan saada, kun kaikki on niin alussa”, Marja Jantunen toteaa.

Yksiköistä vielä koko organisaation tasolle

RAI-arviointivälineestä Laatumoduulin avulla saatava tieto on tulevaisuudessa tarkoitettu apuvälineeksi myös organisaation johtamisessa.

”Talon johto on esittänyt toiveen, että RAI-analyysien kautta saataisiin aluksi yksiköille arvokasta tietoa ja jonkin ajan kuluttua tietoa myös koko organisaation johtamisen avuksi. Tavoitteena on, että kerättyä tietoa voidaan hyödyntää aina hyvinvointialueen tasolla saakka”, sanoo Marja Jantunen. 

THL toimittaa kaksi kertaa vuodessa RAI-arviointien valtakunnalliset yhteenvedot. Sitä kautta on mahdollista nähdä, miten Vaalijala vertautuu muihin alan toimijoihin.

 Marja Jantusen mukaan THL:n yhteenvedot tulevat aina vähän myöhässä.

”RAI-arviointivälineen Laatumoduulin analyysit puolestaan tuottavat tietoa reaaliaikaisesti:”

Vaalijalassa RAI-arviointien teko osana asiakkaiden kuntoutusta aloitettiin marraskuussa 2017. Tällä hetkellä arviointeja tehdään kaikissa yksiköissä, mukaan lukien Vaalijalan avopalvelujen palvelukodit.

Vaalijala edelläkävijänä RAI-arviointien hyödyntämisessä

Tämän vuoden ajan on hyvinvointialueella rakennettu yhteistä RAI-arviointijärjestelmää. Se tulee kattamaan kaikki toimialat vammaispalveluista vanhuspalveluihin.

”Toki jokaisella on omat RAI-moduulinsa: kehitysvammapalveluilla, mielenterveyspalveluilla ja vammaispalveluilla omansa, vaikka muuten RAI-arviointijärjestelmää ylläpidetään ja kehitetään yhdessä”, toteaa Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen kuntoutuksen johtaja Maarit Rantakurtakko.

Hän näkee, että Etelä-Savon hyvinvointialueelle on etu, että Vaalijalassa ollaan edelläkävijöitä RAI-arviointivälineen käytössä. Lisäksi Vaalijala on ollut THL:n kanssa kehittämässä RAI-mittaristoja ja niiden käyttöä.

”Vaalijala on ollut pitkään mukana THL:n RAI-vertailukehittämisessä. Olemme olleet mukana kehittämässä aikuisten ID sekä lasten ja nuorten Symppis -mittaristoja. Lisäksi olemme edistäneet osaltamme RAI-vertailutiedon hyödyntämistä tiedolla johtamisessa sekä laadukkaiden palvelujen ja toimintakäytäntöjen kehittämisessä”, sanoo Maarit Rantakurtakko.

Vaalijala on ollut myös viemässä RAI-arviointivälinettä Etelä-Savon hyvinvointialueen muihin kehitysvammapalvelujen asumispalveluyksiköihin, joissa se ei vielä ole vielä käytössä.

Jaa artikkeli

Mikä on RAI?

Vaalijalan käytössä oleva RAI-arviointiväline pohjautuu kansainväliseen interRAI-järjestelmään, jonka on kehittänyt riippumaton kansainvälinen tutkijaverkosto interRAI. Suomessa RAI-arvioinneista vastaa Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL. Arviointivälineen ohjelmistosta vastaa kokkolalainen Oy Raisoft Ltd.

RAI-järjestelmä on standardoitu tiedonkeruun ja havainnoinnin välineistö, joka on tarkoitettu asiakkaan palvelutarpeen arviointiin sekä hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelman laatimiseen. Vaalijalassa RAI-arvioinneilla saadaan tietoa asiakkaan psyykkisestä, sosiaalisesta ja fyysisestä tilanteesta. Saatua tietoa hyödynnetään asiakkaan kuntoutusprosessin suunnittelussa, seurannassa ja toteutuksessa. Arviointi tehdään yhdessä asiakkaan kanssa vähintään puolen vuoden välein.

InterRAI on käytössä vammaispalvelujen lisäksi mielenterveys- ja vanhuspalveluissa. Vanhuspalveluissa RAI-arviointi on ollut käytössä ikääntyneiden palveluissa vuodesta 2000 alkaen ja lakisääteinen se on ollut vuodesta 2020. RAI-arvioinnin kattava tietopohja antaa eväitä sekä yksilölliseen hoivaan ja kuntoutukseen että laajemman näkökulman johtamiseen, kuten resursseihin, syiden vertailuun, alueellisiin eroihin ja tavoitteisiin.

Lisää luettavaa

ARTIKKELI 24.11.2021 Henkilöstö

Korona mullisti sairaanhoitaja Minna Pessan työn

ARTIKKELI 24.11.2021 Henkilöstö

Vaalijala yllätti työpaikkana positiivisesti

ARTIKKELI 24.11.2021 Henkilöstö

Hyvinvointia ja parempaa jaksamista työssä Epassilla

ARTIKKELI 24.11.2021 Henkilöstö

Mentorit ovat uuden työntekijän rinnalla kulkijoita

ARTIKKELI 15.6.2022 Henkilöstö

Monien mahdollisuuksien työpaikka Vaalijalassa

ARTIKKELI 16.12.2022

Haikean iloinen kutsuvierasjuhla

Artikkelit ››