ARTIKKELI 17.3.2022

Uusi Sataman kriisi- ja kuntoutusyksikkö vastaa kasvavaan kysyntään

Parhaillaan rakenteilla oleva uusi Sataman kriisi- ja kuntoutusyksikkö Nenonpellossa tulee valmistuessaan vastaamaan kasvavaan Vaalijalan psykiatrisen kriisikuntoutuksen tarpeeseen ja korvaamaan nykyisen yksikön.

Kuntoutuksen johtaja Maarit Rantakurtakko (oik.) ja Sataman kuntoutusyksikön johtaja Piia Puolakka tutustuvat valmistuviin uusiin Sataman tiloihin Nenonpellossa.
Kuntoutuksen johtaja Maarit Rantakurtakko (oik.) ja Sataman kuntoutusyksikön johtaja Piia Puolakka tutustuvat valmistuviin uusiin Sataman tiloihin Nenonpellossa.

Yksikkö on tarkoitettu asiakkaille, joiden elämä on syystä tai toisesta kriisiytynyt, eikä pystytä tilannetta korjaamaan avopalveluissa. Sataman asiakkaille yhteistä ovat psykososiaaliset ongelmat sekä vaativan erityisen tuen tarve. Osa kuntoutujista tulee olemaan tahdosta riippumattomassa hoidossa olevia asiakkaita kuten tähänkin asti kriisiyksikössä on.

”Tavoitteena on, että Satamassakin ollaan kuntoutuksessa vain se varsinainen kriisiaika. Kun asiakkaan vointi kohenee, siirrytään Satamasta kuntoutukseen johonkin muuhun Nenonpellon yksikköön tai mahdollisesti takaisin avopalveluihin ”, kertoo kuntoutusyksikön johtaja Piia Puolakka.

Hän muistuttaa, että jokaisen ihmisen kriisi on erilainen. Osa selviää lyhyellä kuntoutusjaksolla, osa voi tarvita pidempääkin jaksoa kriisiyksikössä.

Jonot Nenonpellon osaamis- ja tukikeskuksen kuntoutusyksiköihin ovat pitkiä, nyt jopa 45 henkilöä jonottaa palveluihin. Uusi Satama tulee toimimaan jatkossa myös vastaanottoyksikkönä, johon asiakas voidaan tarpeen tullen ohjata kuntoutusjonosta.

”Satamaan tulee uutena yksi alle 18-vuotiaiden kuntoutuspaikka, joka sijaitsee erillään aikuisten tiloista. Tällaiselle kriisipaikalle on ollut jo pidempään tarvetta Nenonpellossa”, sanoo Vaalijalan kuntoutuksen johtaja Maarit Rantakurtakko.

Muunneltavat tilat

Sataman tilat on suunniteltu ja toteutettu vastaamaan erilaisia kuntoutustarpeita. Jokaisessa pienyksikössä on kaksi asiakaspaikkaa. Yksikköjä taas voidaan yhdistää tarpeen mukaan kolmen tai neljän kuntoutujan kokonaisuuksiksi.

”Pidän myös ratkaisua, jossa henkilökunnan sosiaalitilat sekä kanslia on sijoitettu rakennuksen keskelle ja asiakkaiden huoneet sekä yhteiset oleskelutilat ulkoreunoille erittäin hyvänä”, sanoo Piia Puolakka.

Asiakkailla on Satamassa käytössään omat yksiönsä kylpyhuoneineen. Osaan yksiöiden varustukseen kuuluu myös pieni keittiösyvennys. Neljään huoneeseen on lisäksi oma sisäänkäynti ulkoa ja sen yhteydessä pieni ulkoterassi.

Rakennustyöt Nenonpellossa ovat edenneet hyvin ja aikataulussa. Tavoitteena on, että uuden yksikön luovutus on elokuussa ja asiakkaat pääsevät muuttamaan vanhan Sataman tiloista uuteen yksikköön syyskuun alussa.

Henkilökunnan koulutus käynnissä

Henkilökunnan rekrytointi uuteen Satamaan tehtiin viime vuoden lopulla. Yksikköön tulee yhteensä 36 hoitajaa ja sairaanhoitajaa. Myöhemmin tänä keväänä on tarkoitus valita vielä kaksi kuntoutuskoordinaattoria.

”Hakemuksia saimme todella hyvin, mikä ilahduttaa aikana, jolloin työntekijöitä on toisinaan vaikeaa saada. Hakijoiden joukossa oli Sataman nykyisiä työntekijöitä, Vaalijalan muiden yksiköiden työntekijöitä sekä kuntayhtymän ulkopuolisia hakijoita”, kertoo Piia Puolakka.

Henkilökunnan koulutukset käynnistyivät helmikuussa kriisityön koulutuksella. Kevään aikana koulutuksia tulee vielä mm. itsemääräämisoikeuden toteutuksesta, kiintymyssuhteesta ja sen vaikutuksesta nuoreen aikuiseen, motivoivasta haastattelusta omahoitajatyöskentelyssä, käyttäytymisanalyysistä, tapausmuotoilusta sekä AVEKKI-toimintatavasta. Tällä hetkellä lähes kaikki Satamaan valitut työskentelevät jo Nenonpellon eri yksiköissä.

”Uuden Sataman toiminta tulee poikkeamaan nykyisestä. Esimerkiksi omahoitajajärjestelmän  tilalle on tulossa osalle asiakkaita omat hoitajatiimit. Ne helpottavat yksilöllisen hoidon järjestämistä ja helpottavat myös asiakkaan oloa, kun joku oman tiimiin kuuluva henkilö on useammin  paikalla”, Piia Puolakka sanoo.

Sataman kriisi- ja kuntoutusyksikön rakentamiskustannukset ovat yhteensä noin 2,8 miljoonaa euroa.

Jaa artikkeli

Yksilölliselle kuntoutukselle tulee oma yksikkö Privaatti

Uuden Sataman yksikön aloittaessa toimintansa syksyllä, käynnistyy nykyisissä Sataman tiloissa Nenonpellossa peruskorjaus. Tiloihin tulee remontin jälkeen sijoittumaan uusi yksilöllisen kuntoutuksen yksikkö Privaatti. Oman yksiön asiakaspaikkoja yksiköön tulee 12.

”Tällaisia hyvin yksilöllistä kuntoutusta tarjoavia yksiköitä on Suomessa todella vähän, itse en tiedä yhtäkään. Tarve on kuitenkin suuri, siitä osoituksena, että Privaatti täyttyy asiakkaista heti valmistuttuaan tai olisi jo täyttynyt, jos meillä sellainen jo olisi”, kertoo Maarit Rantakurtakko.

Privaattiin sijoittuu asiakkaita, joiden vointi on sellainen, että muut ihmiset häiritsevät häntä tai muut asiakkaat häiriintyvät hänen toimistaan. Asiakkaiden haasteet ovat sellaisia, että jokaiselle tarvitaan oma erillinen asunto kuntoutuksen ajaksi. Rakennuksessa tullaan kiinnittämään suurta huomiota turvallisuuteen, äänimaailmaan ja esimerkiksi häikäisemättömään valaistukseen.

”Privaatti palvelee etenkin aikuistumisen vaiheessa olevia tai muussa elämän siirtymävaiheessa tukea tarvitsevia nuoria ja aikuisia”, sanoo Maarit Rantakurtakko.

Myös Privaatin tilaratkaisut tukevat yksilöllistä kuntoutusta. Tilat äänieristetään niin, etteivät äänet pääse kulkemaan rakenteita pitkin tilasta toiseen. Asuntoihin on tulossa myös omat uloskäyntinsä.

”Myös valaistukseen kiinnitetään huomiota ja kaikua eliminoidaan erilaisilla materiaaliratkaisuilla. Sekin on huomioitava ratkaisuissa, ettei asukas voi vahingoittaa itseään tai muita asiakkaita”, Maarit Rantakurtakko sanoo.

Asiakkaan kuntoutuessa ja siirtyessä jälleen avopalveluiden puolelle, voidaan Privaatissa

käytössä olleista ja hyviksi havaituista hoitoratkaisuista ottaa mallia, asiakkaan arkeen sopivaa, yksilöllistä asumista ja tukea rakennettaessa.

Privaatin tilojen pitäisi olla valmiina vuoden 2023 lopulla.

Lisää luettavaa

ARTIKKELI 24.11.2021 Henkilöstö

Korona mullisti sairaanhoitaja Minna Pessan työn

ARTIKKELI 24.11.2021 Henkilöstö

Vaalijala yllätti työpaikkana positiivisesti

ARTIKKELI 24.11.2021 Henkilöstö

Hyvinvointia ja parempaa jaksamista työssä Epassilla

ARTIKKELI 24.11.2021 Henkilöstö

Mentorit ovat uuden työntekijän rinnalla kulkijoita

ARTIKKELI 15.6.2022 Henkilöstö

Monien mahdollisuuksien työpaikka Vaalijalassa

ARTIKKELI 16.12.2022

Haikean iloinen kutsuvierasjuhla

Artikkelit ››