ARTIKKELI 24.11.2021

Uuden Sataman kriisi- ja kuntoutusyksikön rakennustyö käynnissä

Vaalijalan uuden Sataman kuntoutusyksikön rakennustyöt käynnistyivät elokuussa osaamis- ja tukikeskuksen alueella Nenonpellossa. Uudesta Satamasta on tulossa 12 paikkainen aikuisten psykiatrinen kriisi- ja kuntoutusyksikkö. Se korvaa nykyisen 10-paikkaisen Sataman aikuisten miesten yksikön.

Uuden Sataman yksikön kiinteistön rakennustyöt etenevät Nenonpellossa katetun sääsuojan sisällä.
Uuden Sataman yksikön kiinteistön rakennustyöt etenevät Nenonpellossa katetun sääsuojan sisällä.

Uudisrakennukseen tulee rakenteellisia ratkaisuja, joita ei ole aiemmin vastaavissa kriisiyksikössä nähty. Yksikköön tulee paikkoja miehille ja naisille, mutta väliseinillä naispaikkojen määrää voidaan vaihdella tarpeen mukaan yhdestä viiteen. Jokaisessa asuinsolussa on kaksi asiakaspaikkaa, mutta mikäli kuntoutettavat viihtyvät hyvin yhdessä, voidaan soluja myös yhdistää neljän tai kuuden asukkaan kokonaisuuksiksi.

”Uutta on lasten ja nuorten vastaanottoon tarkoitettu turvahuone, jossa on mahdollista rauhoittua ja sopeutua muutaman päivän ajan kuntoutukseen tuloon ennen vastaanottavaan kuntoutusyksikköön siirtymistä. Tällaista mahdollisuutta ei Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa ole aiemmin ollut”, kertoo Sataman kuntoutusyksikön johtaja Piia Puolakka.

Lasten ja nuorten turvahuone sijaitsee myös täysin erillään aikuisten tiloista, eikä ole siihen fyysisesti yhteydessä.

Satamassa pidempiaikaisessa kuntoutuksessa olevien viihtyvyys on puolestaan huomioitu mm. neljän asuinhuoneen yhteyteen tulevilla pienillä omilla terasseilla. Lisäksi kaikkiin huoneisiin tulee omat pienet keittiösyvennykset, jossa voi tarpeen mukaan laittaa itse esimerkiksi aamupalaa.

Kriisin alkusammuttaja

Uuden Sataman asiakaskunta on hyvin laaja. Yhteistä on asiakkaiden psykososiaaliset ongelmat sekä jonkinasteinen kehitysvammadiagnoosi. Monilla on taustalla myös autismin kirjon oireita.

”Satama on tarkoitettu asiakkaille, jotka syystä tai toisesta kriisiytyvät omassa asumisyksikössä ja tarvitsevat nopeasti apua akuuttiin kriisiin sekä sen jälkeen kuntoutusta. Tämän asiakaskunnan lisäksi Satamaan sijoitetaan tahdosta riippumattomassa hoidossa olevia asiakkaita”, Piia Puolakka sanoo.

Asiakkaiden kriisit ovat hyvin yksiköllisiä. Usein se näkyy väkivaltaisena käyttäytymisenä itseä tai muita ihmisiä kohtaan.

”Voi olla, että omassa asuinpaikassa elämä ja oleminen syystä tai toisesta kriisiytyy ja käytös muuttuu väkivaltaiseksi. Kun asiakas tulee Satamaan tällaisessa tilanteessa, lähdemme etsimään moniammatillisen tiimin kanssa juurisyitä käytökselle”, sanoo Sataman vastaava hoitaja Eija Salo.


Henkilöstöä haetaan

Uuteen Satamaan tulee henkilökuntaa yhteensä 44 johtaja mukaan lukien. Hoitajia tulee 38 ja lisäksi neljä sairaanhoitajaa sekä yksi kuntoutuskoordinaattori. Uudet tehtävät tulivat Vaalijalan sisäiseen hakuun elokuussa. Ulkoinen haku käynnistyi myöhemmin syksyllä.  

”Kun henkilöstö on valittu alkaa vuoden 2022 alusta henkilöstön koulutus. Tulossa on psykiatrisen hoitotyön koulutusta, motivoivaa haastattelua, riskien arviointia, AVEKKI-koulusta sekä koulutusta autismin kirjon osaamiseen ja kriisihoitoon”, kertoo Piia Puolakka.

Uusi Sataman kriisi- ja kuntoutusyksikkö valmistuu Nenonpeltoon paikalle, josta on purettu entinen henkilökunnan asuinkäytössä ollut rivitalo. Uudisrakennuksen on suunnitellut Arkitupa Oy:n arkkitehti Wim Havinga. Uuden Sataman on tarkoitus valmistua elokuussa 2022 ja käyttöön se otetaan loppuvuodesta 2022.

Jaa artikkeli

Lisää luettavaa

ARTIKKELI 24.11.2021 Henkilöstö

Korona mullisti sairaanhoitaja Minna Pessan työn

ARTIKKELI 24.11.2021 Henkilöstö

Vaalijala yllätti työpaikkana positiivisesti

ARTIKKELI 24.11.2021 Henkilöstö

Hyvinvointia ja parempaa jaksamista työssä Epassilla

ARTIKKELI 24.11.2021 Henkilöstö

Mentorit ovat uuden työntekijän rinnalla kulkijoita

ARTIKKELI 15.6.2022 Henkilöstö

Monien mahdollisuuksien työpaikka Vaalijalassa

ARTIKKELI 16.12.2022

Haikean iloinen kutsuvierasjuhla

Artikkelit ››