ARTIKKELI 24.11.2021 Henkilöstö

Parasta työssä ovat asiakkaat ja heidän onnistumisen kokemuksensa

Toimintaterapeuttina Vaalijalassa toimivan Kati Auvisen mielestä parasta työssä on erilaiset asiakkaat ja heidän onnistumisen kokemukset. Monipuoliseen työhön kuuluu tukea tarvitsevien asiakkaiden erilaisten taitojen harjoittelemista, vahvistamista ja arviointia osaamis- ja tukikeskuksessa. Iso osa työtä tällä hetkellä ovat terapiatarpeen arvioinnit, joita tehdään Vaalijalan poliklinikoille. Arviointeja tehdään paljon asiakkaan arkiympäristöissä (koulu ja päiväkoti) tai tarvittaessa kotona.

Sanni Multanen ja Kati Auvinen pelaavat lautapeliä. Pelit kehittävät mm. tunteiden säätelyä ja opettavat vuorottelun taitoa.
Sanni Multanen ja Kati Auvinen pelaavat lautapeliä. Pelit kehittävät mm. tunteiden säätelyä ja opettavat vuorottelun taitoa.

”Terapiatarpeen arviointeja tehdään nykyisin enemmän, tähän vaikuttaa toimintaterapeuttien määrän kasvaminen. Nykyään lapset saavat kuntoutusta monipuolisemmin ja entistä varhaisemmassa vaiheessa”, kertoo Kati Auvinen.

Toki arviointien määrään lisääntymiseen on vaikuttanut se, että ylipäätään tietoisuus toimintaterapiasta on lisääntynyt. Myös terapian ja kuntoutuksen merkitys on huomattu ja tunnustettu. Poliklinikoiden toimintatavoissakin on tapahtunut muutosta.

”Aiemmin saatiin kuntoutusta lääkärin tai omien terapeuttien suosituksella. Nyt tarpeen arvioinnin tekee toinen toimintaterapeutti”, Kati Auvinen sanoo.


Asiakaskunta on entistä haastavampaa

Paljon on myös muuttunut toimintaterapeutin työssä noin 15 vuoden aikana, jotka Kati Auvinen on ollut työssä Vaalijalassa. Asiakaskunta on nyt entistä haastavammassa tilanteessa tullessaan kuntoutukseen.

”Aikaisemmin palvelujen piiriin pääsi pienemmillä haasteilla. Nyt katsotaan hyvin pitkälle, ennen kuin asiakas pääsee tarvitsemiensa palvelujen piiriin. Tämä on minusta huolestuttava kehitys”, Kati Auvinen toteaa.

Toimintaterapeutin työssä tilanne näkyy siinä, että terapiassa uusien taitojen oppiminen ja ei toivotuista toimintamalleista pois oppiminen vaatii pitkäjänteistä työtä. Tämä pidentää vastaavasti kuntoutusjaksoja muun muassa Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa.  

”Terapiat ovat tänä päivänä pääsääntöisesti pitkiä. Joillakin asiakkailla terapia voi olla useamman vuoden mittainen prosessi. Kuntoutus- ja arviointijaksoilla olevia asiakaita tavataan tarpeen mukaan. Näiden tapaamisten pohjalta sitten kartoitetaan esimerkiksi sopivia tukitoimia opiskeluun tai palveluasumiseen ja kirjoitetaan tarvittavia suosituksia esim. terapiasta tai toimintaa ja suoriutumista tukevista apuvälineistä”, kertoo Kati Auvinen.


Iloa asiakkaiden onnistumisista

Asiakaskunta on toimintaterapiassa varsin laaja aina vuoden ikäisistä taaperoista Vaalijalan Puistolan yksikön eläkeläisiin. Diagnoosipohjakin on hyvin laaja autistisista lapsista ja nuorista psykiatrisiin, monivammaisiin sekä dementiaa poteviin ikääntyneisiin.

”Tässä työssä joutuu haastamaan itseä koko ajan. Mitään valmista sapluunaa ei ole. Toisaalta, se tuo myös mielekkyyttä työhön”, Kati Auvinen sanoo.

Hänestä parasta omassa työssä ovat juuri erilaiset asiakkaat sekä heidän onnistumisen kokemuksensa. Asiakkaiden onnistumisen ilo tarttuu ja siitä saa iloa myös itselle.

”Työ on lisäksi hyvin monipuolista. Se ei tapahdu vain vastaanotolla, vaan työtä tehdään tiiminä muiden asiantuntijoiden, oppilaskotien ja kuntoutusyksiköiden henkilöstön kanssa. Käyn seuraamassa, havainnoimassa ja arvioimassa asiakkaiden päivittäisiä toimia oppilaskodeissa ja kuntoutusyksiköissä Nenonpellossa sekä tekemässä arviointeja ja ohjauskäyntejä asiakkaiden kotona, päiväkodissa ja koulussa poliklinikan kautta toteutettava työnä”, kertoo Kati Auvinen.

Omaan työhön tasapainoa tuovat työkaverit ja hyvä työyhteisö. Työasioista voi puhua oman työyhteisön ja työkavereiden sekä muun henkilökunnan esim. psykologien, autismikuntoutus- ja kommunikaatio-ohjaajien kanssa. Oman esimiehen luottamus ja tuki työhön ovat myös tärkeitä.

Vaalijala on työnantajana ollut Kati Auvisen mukaan hyvä, turvallinen ja luotettava.

”Työntekijän näkökulmasta asiat ovat toimineet hyvin. Hienoa on sekin, että työantaja kehittää aktiivisesti ja koko ajan toimintaa.”

Jaa artikkeli

Lisää luettavaa

ARTIKKELI 24.11.2021 Henkilöstö

Korona mullisti sairaanhoitaja Minna Pessan työn

ARTIKKELI 24.11.2021 Henkilöstö

Vaalijala yllätti työpaikkana positiivisesti

ARTIKKELI 24.11.2021 Henkilöstö

Hyvinvointia ja parempaa jaksamista työssä Epassilla

ARTIKKELI 24.11.2021 Henkilöstö

Mentorit ovat uuden työntekijän rinnalla kulkijoita

ARTIKKELI 15.6.2022 Henkilöstö

Monien mahdollisuuksien työpaikka Vaalijalassa

ARTIKKELI 16.12.2022

Haikean iloinen kutsuvierasjuhla

Artikkelit ››