ARTIKKELI 17.3.2022

Lähikouluille tarjolla tukea vaativaa erityistä tukea tarvitseville oppilaille

Suuri tarve kaikkein vaativimmasta erityisestä tuesta esi- ja perusopetuksen lapsille on Itä-Suomen kunnissa. Kyse on hyvin pienestä joukosta, jonka erityistarpeet heijastuvat kuitenkin vahvasti päiväkoti- tai kouluyhteisöön. Kun lähipalveluissa on jo tehty kaikki mahdollinen, voi apu löytyä uudesta Vaatu-konsultaatiosta.

Rehtori Satu Varpaisen (oik.) ja erityisluokanopettaja Kati Valveen mukaan yleisopetukselle tarjottava moniammatillinen konsultaatio vahvistaa oppilaiden yhdenvertaista kohtelua.
Rehtori Satu Varpaisen (oik.) ja erityisluokanopettaja Kati Valveen mukaan yleisopetukselle tarjottava moniammatillinen konsultaatio vahvistaa oppilaiden yhdenvertaista kohtelua.

”Tämän parempaa osaamista ei ole Suomessa tarjolla oppilaille, jotka tarvitsevat vaativaa erityistä tukea. Tuki on tarkoitettu avuksi silloin, kun kaikki lähipalvelut on jo käytetty”, kertoo Sateenkaaren koulun rehtori Satu Varpainen.

Hän johtaa viime vuoden lopulla työnsä aloittanutta Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) erityisvastuualueen Vaatu-työryhmää sekä edustaa ryhmässä Elmeri-kouluja. Työryhmässä ovat lisäksi edustajat Oppimis- ja ohjauskeskus Valterista, sairaalaopetuksesta sekä Valtion koulukodista.

”Jo nyt muutaman kuukauden työskentelyn jälkeen voi sanoa, että tarve kunnissa konsultaatiolle on todella suuri. Konsultointeja on tehty helmikuun puoliväliin mennessä jo viisi”, Satu Varpainen sanoo.

Itä-Suomessa on KYS-Erva-alueella tehty konsultointeja jo nyt enemmän kuin yhdelläkään neljällä  muulla erityisvastuualueella Suomessa. Tilannetta selittää paitsi tarve, myös mukana olevien toimijoiden vahvat verkostot kuntien kouluille.

”Palaute on ollut äärimmäisen myönteistä ja myös henkilöstö on ollut konsultoinneissa todella sitoutunutta. Tuntuu, että henkilöstö imee kaiken sen tiedon, mitä konsultaatiossa pystytään antamaan”, Satu Varpainen toteaa.

Ongelmat nousevat pintaan

Konsultaation tarpeen taustalla ovat yleisimmin lapsen väkivaltainen ja aggressiivinen käyttäytyminen sekä heikot sosiaaliset vuorovaikutus- ja tunne-elämän taidot. Usein tarvitaan myös työyhteisökonsultaatiota, sillä haastavasti käyttäytyvä lapsi tuo helposti koko työyhteisön toimimattomuuden pintaan.

”Paikan päällä nähdään, että lapsella on erityistarpeita, mutta kukaan ei ole ohjannut henkilöstöä siinä, miten lapsen kanssa tulee olla vuorovaikutuksessa”, sanoo Satu Varpainen.

Hänen mukaansa moniin asioihin voidaan koulussa vaikuttaa rakenteilla, resursseilla ja osaamisen kehittämisellä. Satu Varpaisen mukaan usein henkilöstö tarvitsisi enemmän koulutusta juuri toimivien rakenteiden luomisessa.

”Ensimmäisten tapausten jälkeen teimme työryhmässä huomion, että suurin haaste on siinä, että aikuiset eivät osaa kohdata vaativan erityisen tuen lasten tarpeita. Emme mene muuttamaan lasta, vaan ympäristöä ja toimijoita, jotka ovat lapsen kanssa tekemissä”, summaa Satu Varpainen.

Konsultointi on vasta alkupotku

Vaatu-konsultaatiolla ei kuitenkaan muuteta tilannetta käden käänteessä. Yhden tapauksen käsittelyyn käytetään kaksi etäkonsultointia sekä yksi käynti paikan päällä. Käynti koulussa kestää usein koko päivän. Lisäksi työn alla olevia tapauksia käydään läpi Vaatu-työryhmän yhteisissä kokouksissa kerran viikossa.

”Yhteinen ajatus meillä toimijoilla on ollut alusta lähtien, että konsultaation määrä yhtä oppilasta kohden on vain pintaraapaisu. Usein tilanteet ovat menneet jo niin pitkälle ja monisyisiksi, että tarvitaan pitkäaikaista työskentelyä”, sanoo Sateenkaaren koulun operatiivisena toimijana Vaatu-työryhmässä toimiva erityisluokanopettaja Kati Valve.

Hänen mielestään Vaatu-konsultaatio on kuitenkin hyvä ja toimiva malli. Itä-Suomen Vaatu-työryhmän jäsenet ovat kaikki tehneet pitkän työrupeaman, joten kokemusta ja samalla joustavuutta toimintaan löytyy.

”Meidän toimijoiden verkostoituminen on ollut myös tärkeää. Yhteiskonsultointi opettaa ja tuo paljon uutta tietoa. Sateenkaaren koulussa on kaikkien näiden toimijoiden kautta tulleita oppilaita, ja tämän myötä ymmärtää paremmin, mistä he tulevat ja millainen edellinen paikka on ollut”, sanoo Kati Valve.

Vaatu-konsultaatio onkin koululle ja kunnalle eräänlainen alkupotkaisu havaintojen ja korjaavien toimenpide-ehdotusten muodossa.

”Sen on tarkoitus antaa eräänlaisia maistiaisia, että millaisia palveluja meillä on tarjolla. Kunnat voivat sitten ostaa näitä palveluja meiltä neljältä toimijalta tarpeen mukaan lisää”, sanoo Satu Varpainen.

Osa paikallisen osaamisen vahvistamista

Vaatu-konsultaatio on osa valtakunnallista vaativan erityisen tuen VIP-verkoston toimintaa. Konsultaation tarkoituksena on vahvistaa paikallista pedagogista osaamista ja tukea monialaista yhteistyötä sekä löytää yhdessä lähikoulun kanssa ratkaisuja lapsen erityisen vaativiin tilanteisiin. Lähtökohtana on tukea lapsen koulunkäyntiä omassa lähikoulussaan.

Palvelun pilotointi kestää vuoden 2022 loppuun saakka. Parhaillaan Opetushallituksessa ja opetusministeriössä pohditaan, miten palvelu voidaan turvata tulevaisuudessa. Tällä hetkellä työtä tehdään Vaatu-toimijoiden oman työn ohessa.

”Kunnille konsultaatio maksaa vain 150 euroa tapaukselta. Hinta ei kata kustannuksia, mutta palvelulle on haluttu laittaa jokin hinta, että myös kunnissa ymmärretään palvelun maksavan jotain myös tulevaisuudessa”, sanoo Satu Varpainen.

Hän itse toivoo, että valtio kohdentaisi kunnille jatkossa rahaa vaativaan konsultaatioon. Rahan pitäisi olla myös korvamerkittyä, jotta sitä voisi käyttää vain tämän palvelun ostoon.

”Summat eivät ole isoja, sillä näitä palveluja tarvitsevia oppilaita ei yhdessä kunnassa ole vuodessa kuin yksittäisiä tapauksia”, Satu Varpainen huomauttaa.

Vuoden loppuun saakka jatkuvassa pilottivaiheessa Itä-Suomessa tehdään vaativimman erityisen tuen konsultaatioita tarpeen mukaan yhden tapauksen viikkotahtia. 

Jaa artikkeli

Lisää luettavaa

ARTIKKELI 24.11.2021 Henkilöstö

Korona mullisti sairaanhoitaja Minna Pessan työn

ARTIKKELI 24.11.2021 Henkilöstö

Vaalijala yllätti työpaikkana positiivisesti

ARTIKKELI 24.11.2021 Henkilöstö

Hyvinvointia ja parempaa jaksamista työssä Epassilla

ARTIKKELI 24.11.2021 Henkilöstö

Mentorit ovat uuden työntekijän rinnalla kulkijoita

ARTIKKELI 15.6.2022 Henkilöstö

Monien mahdollisuuksien työpaikka Vaalijalassa

ARTIKKELI 16.12.2022

Haikean iloinen kutsuvierasjuhla

Artikkelit ››