ARTIKKELI 24.11.2021 Henkilöstö

Korona mullisti sairaanhoitaja Minna Pessan työn

Korona on tuonut oman lisänsä Vaalijalan Nenonpellon poliklinikalla sairaanhoitajana työskentelevän Minna Pessan työhön. Hän oli aloittanut jo ennen koronaepidemian puhkeamista hygieniahoitajan opinnot työn ohessa. Pandemia muutti kuitenkin opintoja sekä omaa työnkuvaa.

”Hygieniahoitajan koulutus sattui todella hyvään saumaan. Opintoihin kuuluvan luentotyön aihekin vaihtui lennosta alkuvuodesta 2020. Aloin silloin seurata COVID-19 -pandemiasta annettua informaatiota eri tiedotusvälineistä . Seurantaa tein kolmen kuukauden ajan”, kertoo Minna Pessa.

Luentotyöstä tuli tietopaketti koronasta ja siitä, miten se lähti leviämään. Myös Minna Pessan työ otti uuden suunnan maaliskuun 2020 jälkeen. Tuolloin hän ryhtyi pitämään yllä Vaalijalan omaa koronatiedotetta yhdessä johtavan lääkärin Juhani Keinosen kanssa.

”Tänä syksynä Koronaperhonen-tiedotteesta ilmestyi jo sadas julkaisu”, Pessa kertoo.  

Koronan myötä omaan työkuvaan tuli mukaan iso viestintä- ja tiedottamisulottuvuus.

”Koronan alkaessa puhelinsoittojen määrä suorastaan räjähti. Parhaimpana päivänä vastasin 70 puheluun. Sen päälle vielä muut sairaanhoitajan ja hygieniahoitajan työtehtävät sekä valtava määrä koronaan liittyvää sähköpostitulvaa”, Pessa toteaa.

Myös suojavarusteasiat ovat tulleet tutuiksi muun työn lisäksi; alkuvaiheen varustevarantojen selvittäminen koko organisaation yksiköistä sekä hankittujen varusteiden koekäyttö ennen käyttöön ottoa laajensivat omaa työnkuvaa merkittävästi. Korona-aikaan Minna Pessa teki kirjallisia ohjeita sekä videoita suojavarusteiden oikeasta käytöstä sekä mm. eristystilaan saapumisesta ja sieltä poistumisesta.


Puhumista ja vaikuttamista

Minna Pessa työ on paljon myös puhumista ja vaikuttamista. Jo sairaanhoitajan perustyöhön kuuluu paljon hygienian huomioimista, mutta hygieniahoitajan roolissa hän pyrkii vaikuttamaan siihen vieläkin enemmän. Hygieniahoitajan työnkuvaan kuuluu koronan ohella muidenkin tartuntatautien leviämisen estäminen ja erityisen tärkeää on niiden ennaltaehkäiseminen.

”Olen oppinut tässä työssä saarnaamaan. Meillä on Vaalijalassa vielä työtä tehtäväksi hyvien hygieniakäytäntöjen juurruttamisen suhteen”, Minna Pessa toteaa.

Hygienia-asioihin liittyen hän on aloittamassa koulutuspakettien kokoamisen Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen kuntoutusyksiköille sekä avopalveluiden palvelukodeille.  

”Tarkoitus on myös kouluttaa toimipisteille omia hygieniayhdyshenkilöitä, jotka vastaavat tiedon jalkauttamisesta yksiköihin. Tulossa on yksinkertaista, selkeää ja enemmän perehdyttämisen pohjalta tapahtuvaa koulutusta”, sanoo Minna Pessa.


Itsenäistä työtä, jota saa myös itse kehittää

Vaalijala on Minna Pessalle tuttu jo lapsuudesta. Hänen äitinsä työskenteli talossa pitkään kehitysvammahoitajana, ohjaajana sekä opettajana, joten lapsena Minna Pessa oli mukana esiintymässä Vaalijalan joulu- ja kevätjuhlissa. Myöhemmin hän työskenteli kesätyöntekijänä sekä sairaanhoitajan opintojen aikaan myös sijaisena Nenonpellossa.

”Asiakaskunta on vaihtunut siitä, mitä se oli silloin aikaisemmin. Nyt voidaan sanoa, että asiakaskunta on todella monipuolista ja eri ikäistä lapsista vanhuksiin”, Minna Pessa sanoo.

Nykyinen työ Nenonpellon poliklinikan sairaanhoitajana on hyvin itsenäistä vastaanottotyötä. Lisämausteen työhön tuo eläkkeelle jääneeltä ylihoitaja Airi Nissiseltä periytynyt hygieniahoitajan tehtävä.

Omaa työtään Minna Pessa on saanut ja saa kehittää. Hän kokee, että ihanne juuri hygieniahoitajan työssä olisi se, että hän voisi olla mukana jo uutta toimintaa tai yksikköä suunniteltaessa.

Hygieniahoitaja voisi esimerkiksi tilojen suunnittelussa vaikuttaa siihen, miten henkilökunnan hygienia-, pesu- ja pukeutumistilat toteutetaan ja mitä materiaaleja valitaan.

”Eristystä vaativien sairauksien vaatimukset olisi myös hyvä huomioida asiakkaiden käytössä olevissa tiloissa, että heitä voidaan hoitaa myös poikkeusolosoissa”, Minna Pessa huomauttaa.


Oma työyhteisö on tärkeä

Omassa työssä ovat auttaneet jaksamaan rankan koronavaiheenkin pieni ja tiivis työyhteisö. Lisäksi omaa työtaakkaa jakamaan Minna Pessa sai syksyllä 2021 uuden työparin.

”Joka aamu olen tykännyt tulla töihin. Pidän siitäkin, että työtehtävät ja asiakkaat vaihtuvat.”

Vaalijalaa Minna Pessa pitää luotettavana ja hyvänä työnantajana.

”Tänne otetaan mielellään ihmisiä töihin ja monipuolisia työtyötehtäviä eri ammattiryhmille on tarjolla. Olen monesti sanonutkin muille, että onkohan tämä nyt se minun eläkevirka, vaikka en virassa varsinaisesti olekaan. Näin itse kuitenkin ajattelen, että olisin täällä työssä eläkeikään saakka”, Minna Pessa toteaa.

Jaa artikkeli

Lisää luettavaa

ARTIKKELI 24.11.2021 Henkilöstö

Korona mullisti sairaanhoitaja Minna Pessan työn

ARTIKKELI 24.11.2021 Henkilöstö

Vaalijala yllätti työpaikkana positiivisesti

ARTIKKELI 24.11.2021 Henkilöstö

Hyvinvointia ja parempaa jaksamista työssä Epassilla

ARTIKKELI 24.11.2021 Henkilöstö

Mentorit ovat uuden työntekijän rinnalla kulkijoita

ARTIKKELI 15.6.2022 Henkilöstö

Monien mahdollisuuksien työpaikka Vaalijalassa

ARTIKKELI 16.12.2022

Haikean iloinen kutsuvierasjuhla

Artikkelit ››