ARTIKKELI 21.12.2021

Green Care Vaalijalan eläinavusteiselle toiminnalle LuontoHoiva-laatumerkki

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen Green Care Nenonpellon toteuttamalle eläinavusteiselle toiminnalle on myönnetty sosiaali- ja terveyspalvelujen LuontoHoiva-laatumerkki. Merkki kertoo, että Vaalijalan eläinavusteiset palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti, vastuullisesti, tavoitteellisesti ja turvallisesti sekä ympäristöä ja eläinten hyvinvointia kunnioittaen. Laatumerkin myöntäjä on Green Care Finland ry.

Vaalijalan eläinavusteisen toiminnan luontomerkkiä julistavat yhdessä Vaalijalan alpakoiden kanssa Susanna Gråsten (oik.), Tanja Auvinen, Mervi Leva ja Kati Raatikainen.
Vaalijalan eläinavusteisen toiminnan luontomerkkiä julistavat yhdessä Vaalijalan alpakoiden kanssa Susanna Gråsten (oik.), Tanja Auvinen, Mervi Leva ja Kati Raatikainen.

”LuontoHoiva-laatumerkki on iso valtti Vaalijalan eläinavusteiselle toiminnalle. Se kertoo, että Vaalijalassa tehdään laadukasta työtä; henkilökunta on eläinavusteiseen toimintaan koulutettua ja toiminnassa keskiössä on eläinten hyvinvointi”, tiivistää Vaalijalan sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja Susanna Gråsten.

Hän vastaa Green Care Vaalijalan toiminnasta yhdessä Kati Raatikaisen ja Mervi Levan kanssa.

Laatumerkki on jatkoa Vaalijalan tavoitteelle kehittää kuntayhtymän Green Care -toimintaa. Kehittämistyö alkoi toden teolla vuonna 2019, jolloin eläinavusteinen toiminta siirtyi osaksi Vaalijalan toiminnallista kuntoutusta. Keväällä 2021 otettiin ensimmäinen askel laatumerkin hakemisessa, kun Vaalijala liittyi jäseneksi Green Care Finland ry:een.

”Vaalijalassa on saatu todella hyviä tuloksia eläinavusteisella toiminnalla. Eläimet auttavat asiakkaita omien tunteiden säätelyssä, käyttäytymisen hallinnassa sekä rajojen asettamisessa. Eläimiä hoitaessa asiakkaan on myös helppo suunnata ajatukset pois itsestä ja omasta toiminnasta eläimeen sekä eläimen kanssa toimimiseen”, sanoo Susanna Gråsten.

Eläinavusteisessa toiminnassa huolehditaan eläinten päivittäisestä hyvinvoinnista. Toiminnassa voi osallistua oman mielenkiinnon mukaan alpakoiden, lampaiden, minipossujen, kanojen ja kanien hoitoon, ruokintaan ja siivoustehtäviin. Asiakkaalla on myös mahdollisuus tulla nauttimaan eläinten seurasta rauhallisessa ympäristössä.

Palvelujen tuotteistaminen tärkeää

Laatumerkki tulee auttamaan jatkossa myös Vaalijalan eri palveluiden tuotteistamisessa sekä Green Care ideologian sekä hyvien tavoitteiden hyödyntämisessä eri yksiköissä. Eläinavusteisen toiminnan jälkeen oma Green Care laatumerkki onseuraavana tavoitteena hakea Vaalijalan luonto- ja eläintoiminnalle.

”Palvelujen tuotteistaminen on tärkeää. Tästä on hyvä lähteä rakentamaan selkeitä tuotteita, joissa hyödynnetään Green Caren ideologiaa ja hyvä tavoitteita. Mahtavaa olisi saada toimintaa myös muille paikkakunnille, kuten Mikkeliin ja Savonlinnaan, sekä muihin yksiköihin”, toteaa Vaalijalan kuntayhtymän johtaja Ilkka Fritius.

Valtakunnallisesti merkittävä tunnustus

Eläinavusteinen toiminta kuuluu Vaalijalassa osana asiakkaiden kokonaiskuntoutukseen ja näin suuressa organisaatiossa tällä konseptilla sitä ei ole toteutettu muualla Suomessa. Tässä mielessä Vaalijalan saama laatumerkki on merkittävä valtakunnallisestikin.

”Kårkullan kuntayhtymässä sekä Ahvenanmaan työ- ja päivätoiminnassa halutaan jo kuulla Vaalijalan kokemuksia Green Care toiminnasta. Molemmat tahot ovat tästä todella kiinnostuneita”, Susanna Gråsten kertoo.

Jatkossa muidenkin on helpompaa hakea Green Care laatumerkkiä, sillä Vaalijalan hakuprosessista syntyy alkuvuoden 2022 aikana opinnäytetyö, jonka toteuttavat Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijat Tanja Auvinen, Enni Levänen sekä Marko Tolska.

”Green Care Nenonpellon laatumerkki on käytännössä pohjatyö meidän opinnäytetyölle. Teimme ensin laatutyökirjan, jolla laatumerkkiä Vaalijalalle haettiin. Itse opinnäytetyön teko alkaa toden teolla vasta nyt, kun laatumerkki on saatu”, kertoo Tanja Auvinen.

Oman jännitysmomenttinsa hakuprosessiin ja opinnäytetyöhön toi se, että Green Care Finland ry käsittelee laatumerkkien hakemuksia vain neljä kertaa vuodessa. Vaalijalan hakemus hyväksyttiin laatulautakunnassa 19.10.2021.

”Onneksi hakemus hyväksyttiin ensimmäisessä käsittelyssä ja se tuli takaisin vain yhden sanan korjauspyynnön kera. Muuten olisi opinnäytetyön valmistuminen myöhästynyt. Tehtiin siis priimaa alusta alkaen”, Tanja Auvinen sanoo.

Laatukäsikirja ohjaa toimintaa jatkossa

Laatumerkin haun yhteydessä tehdystä Green Care -työkirjasta muodostuu yhdessä sen liitteeksi laadittujen turvallisuusasiakirjan ja omavalvontasuunnitelman kanssa Green Care Vaalijalan laatukäsikirja. Laatutyö on myös jatkuvaa toiminnan ja laadun kehittämistä, sillä laatumerkki on voimassa kolme vuotta ja sitä on sen jälkeen haettava uudestaan.

Vaalijalan apuna laatumerkin haussa olleesta opiskelijakolmikosta kahdelle eli Tanja Auviselle ja Enni Leväselle Vaalijala ja sen eläinavusteinen toiminta ovat tuttuja entuudestaan. Tanja Auvinen on ollut työharjoittelussa ja kesätöissä ja Enni Levänen on työskennellyt Vaalijalassa ennen opiskelua. Marko Tolskalle Vaalijala ei ollut ennestään tuttu. Hän onkin tuonut työhön mukaan tarvittavaa ulkopuolista näkökulmaa.

”Laatutyökirjan teossa kuitenkin auttoi ja työtä helpotti se, että meistä jokainen on ollut pitkään työelämässä ja Tanja ja Enni ovat työskennelleet eläinavusteisen toiminnan parissa”, sanoo Marko Tolska.

Vaalijalan laatumerkin hakuprosessi ja siitä syntyvä opinnäytetyö on myös sellaista työelämän ja oppilaitoksen välistä yhteystyötä, jota tarvitaan tänä päivänä. Opinnäytetyötä ohjaava lehtori Seija Utriainen Diakonia-ammattikorkeakoulusta korostaa, että opinnäytetyöt ovat hyviä esimerkkejä alalle aikoville.

”Ne osoittavat käytännössä, millaisia erilaisia työtehtäviä ja työuria voi sosiaali- ja terveysalalla ja erityisesti juuri vammaisalalla tänä päivänä tehdä.”

Jaa artikkeli

Lisää luettavaa

ARTIKKELI 24.11.2021 Henkilöstö

Korona mullisti sairaanhoitaja Minna Pessan työn

ARTIKKELI 24.11.2021 Henkilöstö

Vaalijala yllätti työpaikkana positiivisesti

ARTIKKELI 24.11.2021 Henkilöstö

Hyvinvointia ja parempaa jaksamista työssä Epassilla

ARTIKKELI 24.11.2021 Henkilöstö

Mentorit ovat uuden työntekijän rinnalla kulkijoita

ARTIKKELI 15.6.2022 Henkilöstö

Monien mahdollisuuksien työpaikka Vaalijalassa

ARTIKKELI 16.12.2022

Haikean iloinen kutsuvierasjuhla

Artikkelit ››